Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 6, pp 6–7 | Cite as

Kort bestek

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort bestek
  • 22 Downloads

Samenvatting

In 2022 zullen er naar schatting 100.000 tot 125.000 zorgprofessionals te weinig zijn. Voor beslissers en HR-managers in de zorg is het alle hens aan dek. Hoe wordt u een populaire werkgever? Hoe zorgt u dat het personeel niet wegloopt? Na het congres Praktische oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt kunt u direct aan de slag. Meer informatie: www.zorgkrapte.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations