Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 6, pp 28–29 | Cite as

Optimaliseer uw locaties

  • Ewoud Ravenshorst
  • Aart Willem Saly
How to

Samenvatting

Heeft uw ziekenhuis meerdere locaties? Dan kunt u met locatieoptimalisatie wellicht kosten besparen én uw kwaliteit verhogen. Zeven tips.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Ewoud Ravenshorst
    • 1
  • Aart Willem Saly
    • 2
  1. 1.
  2. 2.VinturaBaarnNederland

Personalised recommendations