Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 3–3 | Cite as

Hup health hub!

  • Simon Broersma
Voorwoord
  • 53 Downloads

Samenvatting

Health Valley, Medical Delta, Health hub Roden, Health hub Utrecht, Life Sciences & Health hub: Nederland barst van de hubs op het kruispunt van zorg, wetenschap en technologie. De ene hub focust zich meer op het leven en het ouder worden, terwijl de ander de technologie als aanvliegroute gebruikt. Heel Holland Hubt!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Simon Broersma
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur Skipr

Personalised recommendations