Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 10–17 | Cite as

Zorg zoekt nieuwe knooppunten

  • Philip van de Poel
Coverstory
  • 25 Downloads

Samenvatting

Zorg, innovatie en ondernemerschap verknopen, dat is de essentie van de health hub. Internationaal groeit dit soort initiatieven. Wat zijn de succes- en faalfactoren?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Philip van de Poel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations