Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 22–25 | Cite as

Jan Fidder: ‘We lopen hier en daar langs het randje’

  • Willem Wansink
Interview
  • 24 Downloads

Samenvatting

Jan Fidder van ’s Heeren Loo waarschuwt voor de toenemende druk op mantelzorgers: “Zij lopen vast, en op een gegeven moment vallen ze om.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Willem Wansink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations