Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 21–21 | Cite as

Data is voor dokters, context voor patiënten

  • Bohn Stafleu van Loghum
Insider

Samenvatting

Natuurlijk is de data van en voor de patiënt. Maar als we patiënten grip op en begrip over hun ziekte en behandeling willen geven, hebben ze vooral context nodig.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations