Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 47–47 | Cite as

Boeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Boeken
  • 59 Downloads

Samenvatting

De mens heeft een aangeboren neiging tot altruïsme en in de loop van de evolutie is hij ook empathisch geworden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations