Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 40–42 | Cite as

Vier redenen waarom innovatie ziekenhuizen niet gaat redden

  • Bohn Stafleu van Loghum
Essay
  • 74 Downloads

Samenvatting

Innovatie is een van de buzzwords van deze tijd. Ziekenhuizen gebruiken het als Haarlemmerolie voor alle mogelijke haperingen in de machine. Maar werkt het wel?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations