Advertisement

Skipr

, Volume 10, Issue 11, pp 40–42 | Cite as

Samen aan de slag met Horizontaal Toezicht

  • Bohn Stafleu van Loghum
Essay
  • 47 Downloads

Samenvatting

Om de zorgkosten beheersbaar te houden, gaan zorgverzekeraars en ziekenhuizen gestructureerder samenwerken. Wederzijds vertrouwen komt in plaats van onderling wantrouwen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations