Advertisement

Skipr

, Volume 10, Issue 11, pp 26–27 | Cite as

Verdienen met verduurzamen

  • Kai Vonk Zorgenoten
How to
  • 38 Downloads

Samenvatting

Door de manier van inkopen tegen het licht te houden, is een eerste stap te maken. Wordt er bijvoorbeeld vanuit uw organisatie al geëst dat de energie die wordt geleverd uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt? En zo zijn er nog diverse andere producten die duurzaam ingekocht kunnen worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Kai Vonk Zorgenoten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations