Advertisement

Skipr

, Volume 10, Issue 11, pp 17–17 | Cite as

Het systeem is pervers

  • Joris Luyendijk
Outsider
  • 99 Downloads

Samenvatting

We hebben een ziek systeem laten ontstaan, ook in de zorg. Het goede nieuws is dat hierover steeds meer wordt gepraat. Zo begint verandering.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Joris Luyendijk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations