Advertisement

Skipr

, Volume 6, Issue 7–8, pp 20–23 | Cite as

Patricia Esveld: ‘Terug naar de essentie van zorg’

  • Willem Wansink
Interview

Patricia Esveld van HilverZorg laat graag regels los. “Het gaat er niet om dat alle bedden om tien uur strak liggen en iedereen gewassen en gepoetst aan het ontbijt zit.”

Ouderenzorg Regels Gemeenten 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Willem Wansink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations