Advertisement

Skipr

, Volume 5, Issue 11, pp 20–23 | Cite as

Barbara Baarsma: ‘Markt is geen vriend of vijand’

  • Willem Wansink
Interview
  • 24 Downloads

Marktwerking is voor haar een tijdloos en neutraal begrip. “Als dingen ingewikkeld worden, is het gemakkelijk een vijand te vinden en die de schuld te geven.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Willem Wansink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations