Advertisement

Crops along the trade routes? Archaeobotany of the Bronze Age in the region of South Bohemia (Czech Republic) in context with longer distance trade and exchange networks

 • Tereza ŠálkováEmail author
 • Ondřej Chvojka
 • Daniel Hlásek
 • Jaroslav Jiřík
 • Jan John
 • Jan Novák
 • Lenka Kovačiková
 • Jaromír Beneš
Original Paper
 • 43 Downloads

Abstract

The number of species of crop plants in Central Europe increased constantly during the Bronze Age. The structure of the composition of cultivated plants was probably connected to the cultural contacts of human populations. During the Bronze Age (2300/2000–800 BC), the region of South Bohemia (Czech Republic) increasingly became the focus of long-distance trade and exchange networks with regions to the east and many other regions (the Eastern Alps, the Alpine Foreland, the central lowlands of the Czech Republic, Hungary and Western Slovakia). The aim of the paper is to examine archaeobotanical assemblages of charred plant remains to see if these changes within Bronze Age societies, and their spheres of interaction, are also recorded within their agricultural practices. In particular, the importance of specific individual crop species can be reflected in the study region in comparison with other individual regions of Central Europe. Humans in the region of South Bohemia had more connections with the Eastern Alps and the Alpine Foreland region during the Early and Middle Bronze Ages. Regarding the structure of crop species, the composition of sub/dominant crops in South Bohemia and the Eastern Alps and the Alpine Foreland had many similarities. The cultural trajectory of the human populations of the South Bohemian region changed substantially in the Late and Final Bronze Ages: intensive contacts are documented, primarily with the region of Central Bohemia. This is reflected in the composition of the sub/dominant crops in South Bohemia, which shows many similarities to the other regions of the Czech Republic. Changes in migration and exchange networks—in particular those that involved more formalised trade—are associated with a large number of innovations and specific goods and led to much wider levels of cultural and social integration within Bronze Age Europe than had been previously seen.

Keywords

Prehistoric agriculture Bronze Age Archaeobotany Plant macroremains Crop plant spectrum South Bohemia Trade routes 

Notes

Acknowledgements

We would like to thank Pavla Figurová and Michael Hensen for English proofreading. We are grateful to anonymous reviewers for suggestive comments on the text.

Funding information

This research was supported by the projects GAČR P405/18-10747S and GAJU 145/2016H, and some of the assemblages were analysed with the support of the project “PAPAVER - Centre for human and plant studies in Europe and Northern Africa in the postglacial period” reg. No. CZ.1.07/2.3.00/20.0289.

References

 1. Allentoft ME, Sikora M, Sjögren KG, Rasmussen S, Rasmussen M, Stenderup J, Damgaard PB, Schroeder H, Ahlström T, Vinner L, Malaspinas AS, Margaryan A, Higham T, Chivall D, Lynnerup N, Harvig L, Baron J, Casa PD, Dąbrowski P, Duffy PR, Ebel AV, Epimakhov A, Frei K, Furmanek M, Gralak T, Gromov A, Gronkiewicz S, Grupe G, Hajdu T, Jarysz R, Khartanovich V, Khokhlov A, Kiss V, Kolář J, Kriiska A, Lasak I, Longhi C, McGlynn G, Merkevicius A, Merkyte I, Metspalu M, Mkrtchyan R, Moiseyev V, Paja L, Pálfi G, Pokutta D, Pospieszny Ł, Price TD, Saag L, Sablin M, Shishlina N, Smrčka V, Soenov VI, Szeverényi V, Tóth G, Trifanova SV, Varul L, Vicze M, Yepiskoposyan L, Zhitenev V, Orlando L, Sicheritz-Pontén T, Brunak S, Nielsen R, Kristiansen K, Willerslev E (2015) Population genomics of Bronze Age Eurasia. Nature 522:167–172.  https://doi.org/10.1038/nature14507 CrossRefGoogle Scholar
 2. Anthony DW (2010) The horse, the wheel, and language: how Bronze-Age riders from the Eurasian steppes shaped the modern world. Princeton University PressGoogle Scholar
 3. Arnold ER, Hartman G, Greenfield HJ, Shai I, Babcock LE, Maeir AM (2016) Isotopic evidence for early trade in animals between old kingdom Egypt and Canaan. PLoS One 11(6):5555.  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157650 CrossRefGoogle Scholar
 4. Bartelheim M (1998) Studien zur böhmischen Aunjetitzer Kultur – Chronologische und chorologische Untersuchungen. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 46. (Bonn 1998)Google Scholar
 5. Beneš A (1989) Hosty: Die südböhmische frühbronzezeitliche Siedlung unter Teilnahme der karpatenländlichen Kulturen. Praehistorica 15:227–232Google Scholar
 6. Beneš J (1998) Keramika, ornice a reliéf. Výzkum polykulturního osídlení v Kozlech, okr. Louny (SZ Čechy). Archeologicke Rozhledy 50:170–191 (In Czech with Englisch summary)Google Scholar
 7. Bouzek J (1988-1989) Böhmen, Mähren und Österreich in der Urnenfelderzeit, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 118-119, 219–227Google Scholar
 8. Breitenbach SFM, Plessen B, Waltgenbach S, Tjallingii R, Leonhardt J, Jochum KP, Scholz D (2019) Holocene interaction of maritime and continental climate in Central Europe: new speleothem evidence from central Germany. Glob Planet Chang 176:144–161.  https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2019.03.007 CrossRefGoogle Scholar
 9. Bronk Ramsey C (2013) OxCal 4.2.1. http://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html
 10. Chvojka O (2004) Jihovýchodní vlivy v jižních Čechách ve střední a mladší době bronzové. In: Měřínský Z, Šabatová K (eds) Kazdová, E. K poctě Vladimíru Podborskému, Brno, pp 327–340Google Scholar
 11. Chvojka O (2007) Současný stav poznání doby bronzové v jižních Čechách. In: Chvojka O, Krajíc R (eds). Archeologie na pomezí. Sborník příspěvků ze semináře, České Budějovice 8. 11. 2007. Archeologické výzkumy v jižních Čechách (Supplementum 4), Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 29–55. (In Czech)Google Scholar
 12. Chvojka O (2009) Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/ Pragensesque 6. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, BrnoGoogle Scholar
 13. Chvojka O (2015a) Možnosti rekonstrukce dálkových i lokálních stezek v době bronzové v jižních Čechách - Rekonstruktionsmöglichkeiten der bronzezeitlichen Fern- sowie lokalen Wege in Südböhmen. In: Kubů, F., Parkman, M. (eds). Zlatá stezka - Supplementum 1, Staré stezky. Sborník příspěvků z konference o výzkumu starých komunikací. Prachatice 9.-11. 6. 2010. Prachatické muzeum, Prachatice, 115–127Google Scholar
 14. Chvojka O (2015b) Chronologie und Kulturen der südböhmischen Bronzezeit und Ihre Parallelisierung zu den Donaugebieten und Karpatenbecken. In: Németh R E and Rezi B, Bronze Age chronology in the Carpathian Basin. Proceedings of the Internation colloquium from Targu Mures 2-4 October 2014. Targu Mures, 9-22Google Scholar
 15. Chvojka O, Havlice J (2009) Měděná žebra starší doby bronzové v jižních Čechách. Nové depoty z Přídolí, Purkarce a Chvalšin. Památky archeologické 100:49–90 (In Czech with German summary)Google Scholar
 16. Chvojka O, Jiráň L (2004) Kontakty jižních Čech a rakouského Podunají v době popelnicových polí. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17:163–173 (In Czech with German summary)Google Scholar
 17. Chvojka O, Šálková T (2011) Březnice u Bechyně. K interpretaci sídelního areálu z mladší doby bronzové se žlabovitými objekty Podbrdsko – Miscelania 2:103–127 (In Czech with German summary)Google Scholar
 18. Chvojka O, Šálková T, Beneš J, Kovačiková L, Novák J (2009) Březnice - první ploché pohřebiště mladší doby bronzové na Bechyňsku - Březnice - das erste Flachgräberfeld der Urnenfelderzeit im Gebiet von Bechyně. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 22:61–98Google Scholar
 19. Chvojka O, Beneš, J., Fröhlich, J., John, J., Michálek, J., Šálková, T., Bernardová, A., Houfková, P., Křivánek R, Majer A, Novák J, Nováková K, Talarovičová E (2011) Osídlení doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách - Bronzezeitliche Besiedlung im Flussgebiet von Smutná in Südböhmen. Archeologické výzkumy v jižních Čechách (Supplementum 8) Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České BudějoviceGoogle Scholar
 20. Chvojka O, Menšík P, Prokop V, Novák ŠT, Fröhlich J, Michálek J (2014) Sídliště z mladší doby bronzové na Zhoři na Táborsku - Eine jungbronzezeitliche Siedlung in Zhoř bei Tábor. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27:69–85Google Scholar
 21. Chvojka O, Chytráček M, Metlička M, Michálek J (2017) Jantar střední až pozdní doby bronzové v Čechách. Památky archeologické 108:89–120Google Scholar
 22. Chvojka O, Menšík P, Houfková P, Šálková T (2018) K depotům měděných žeber ze starší doby bronzové v sídlištním kontextu: Depot z Kučeře (okr. Písek) pohledem archeologie a archeobotaniky/ Ein Beitrag zur Problematik der Spangenbarrenhortfunde vom Ende der frühen Bronzezeit im Siedlungskontext. Archeologické rozhledy 70:195–238Google Scholar
 23. Clutton-Brock J (2012) Animals as domesticates: a world view through history. East Lansing (MI): Michigan State University PressGoogle Scholar
 24. Čulíková V (2004) in Fröhlich J, Chvojka O, Jiřík J. Mladomohylové sídliště v průmyslovézóně Písek-Sever. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17:83–101 (In Czech with German summary)Google Scholar
 25. Čulíková V (2005) Rostlinné makrozbytky ze záchranného archeologického výzkumu - lokalita Čížová. Unpublished research report, logged in Prácheň Museum in Písek. (In Czech)Google Scholar
 26. Dreslerová D, Kočár P, Chuman T, Šefrna L, Ponistiak Š (2013) Variety in cereal cultivation in the Late Bronze and Early Iron ages in relation to environmental conditions. J Archaeol Sci 40:1988–2000.  https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.12.010 CrossRefGoogle Scholar
 27. Dreslerová D, Kočár P, Chuman T (2016) Pravěké osídlení, půdy a zemědělské strategie - Prehistoric societies, soils and agricultural strategies. Archeologické rozhledy LXVIII:19–46Google Scholar
 28. Ernée M (2012) Jantar v České únětické kultuře - k počátkům jantarové stezky. Bernstein in der böhmischen Aunjetitz-Kultur - Zu den Anfängen der Bernsteinstrasse Památky archeologické 103:71–172Google Scholar
 29. Evin. A, L. Flink. G, A. B l escu, D. Popovici, R. Andreescu, D. Bailey, P. Mirea, C. Laz r, A. Boronean , C. Bonsall, U. S. Vidarsdottir, S. Brehard, A. Tresset, T.Cucchi, G. Larson, K. Dobney, (2014) Unravelling the complexity of domestication: a case study using morphometrics and ancient DNA analyses of archaeologicalpigs from Romania. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 370 (1660):20130616-20130616Google Scholar
 30. Fohlmeister J, Schröder-Ritzrau A, Scholz D, Spötl C, Riechelmann DFC, Mudelsee M, Wackerbarth A, Gerdes A, Riechelmann S, Immenhauser A, Richter DK, Mangini A (2012) Bunker cave stalagmites: an archive for Central European Holocene climate variability. Clim Past 8(5):1751–1764.  https://doi.org/10.5194/cp-8-1751-2012 CrossRefGoogle Scholar
 31. Frei KM et al (2015) Tracing the dynamic life story of a Bronze Age female. Sci Rep 5:10431.  https://doi.org/10.1038/srep10431 CrossRefGoogle Scholar
 32. Fröhlich J, Chvojka O, Jiřík J (2004) Mladomohylové sídliště v průmyslové zóně Písek-Sever. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17:83–101Google Scholar
 33. Fröhlich J, Chvojka O, John J, Michálek J, Pokorná K, Šálková T, Beneš J (2014) Dvě fortifikace u Brloha na Písecku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27:87–112 (In Czech with German summary)Google Scholar
 34. Fröhlich J, Chvojka O, John J, Šálková T (2016) Kovové depoty z doby bronzové v zázemí hradiště u Chřešťovic na Písecku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29:117–141Google Scholar
 35. Gediga B (2007) Remarks on long-distance trade exchange in the Bronze Age and early Iron Age. In: Baron, J. and Lasak, I. (eds.), Long distance trade in the Bronze Age and Early Iron Age. Conference materials, Wroclaw 19.–20. 5. 2005. Studia Archeologiczne 40. Wroclaw, 7–13Google Scholar
 36. Goldenberg G (2004) Ein Verhüttungsplatz der mittleren Bronzezeit bei Jochberg (Nordtirol). In: Weisgerber G., Goldenberg G (eds) Alpenkupfer - Rame delle Alpi. Der Anschnitt, Beiheft 17, Bochum, 165-176Google Scholar
 37. Grabner M, Klein A, Geihofer D, Reschreiter H, Barth FE, Sormaz T, Wimmer R (2007) Bronze Age dating of timber from the salt-mine at Hallstatt, Austria.Dendrochronologia 24:61–68.  https://doi.org/10.1016/j.dendro.2006.10.008
 38. Gyulai F (1993) Environment and agriculture in Bronze Age Hungary. Archaeolingua (Series Minor), BudapestGoogle Scholar
 39. Haak W, Lazaridis I, Patterson N, Rohland N, Mallick S, Llamas B, Brandt G, Nordenfelt S, Harney E, Stewardson K, Fu Q, Mittnik A, Bánffy E, Economou C,Francken M, Friederich S, Pena RG, Hallgren F, Khartanovich V, Khokhlov A, Kunst M, Kuznetsov P, Meller H, Mochalov O, Moiseyev V, Nicklisch N, PichlerSL, Risch R, Rojo Guerra MA, Roth C, Szécsényi-Nagy A, Wahl J, Meyer M, Krause J, Brown D, Anthony D, Cooper A, Alt KW, Reich D (2015) Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. Nature 522:207–211.  https://doi.org/10.1038/nature14317
 40. Hajnalová E (1993) Obilie v archeobotanických nálezoch na Slovensku. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra (In Slovak)Google Scholar
 41. Hajnalová M (2012) Archeobotanika doby bronzovej na Slovensku. Štúdie ku klíme, prírodnému prostrediu, poľnohospodárstvu a paleoekonómii. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre press, Nitra. (In Slovak with English summary)Google Scholar
 42. Harvig L, Frei KM, Price TD, Lynnerup N (2014) Strontium isotope signals in cremated petrous portions as indicator for childhood origin. PLoS One 9(7):e101603.  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101603 CrossRefGoogle Scholar
 43. Havlice J (2000) Kontakty mezi jižními Čechami a středním Podunajím ve starší době bronzové. Unpublished diploma thesis, Faculty of Philosophy, Charles University in Prague. (In Czech)Google Scholar
 44. Hemphill BE, Mallory JP (2004) Horse-mounted invaders from the Russo-Kazakh steppe or agricultural colonists from western Central Asia? A craniometric investigation of the Bronze Age settlement of Xinjiang. Am J Phys Anthropol 124:199–222.  https://doi.org/10.1002/ajpa.10354 CrossRefGoogle Scholar
 45. Hillman G (1984) Interpretation of archaeological plant remains: the application of ethnographic models from Turkey. In: van Zeist W, Casparie WA (eds) Plants and ancient man: studies in palaeoethnobotany. Balkema, Rotterdam, pp 1–41Google Scholar
 46. Hlásek D, Chvojka O in print: The beginning of the Bronze Age in South Bohemia. In: Reinecke’s heritage. Conference book Křtiny 2017Google Scholar
 47. Hlásek D, Houfková P, Kovačiková L, Majer A, Novák J, Pavelka J, Bešta T, Šálková T (2014) The use of environmental methods for studying the fortifcation, economic system and natural environment of a hillfort from the beginning of the middle Bronze Age at Vrcovice, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology 5:31–47.  https://doi.org/10.24916/iansa.2014.1.3 CrossRefGoogle Scholar
 48. Hlásek D, Houfková P, John J, Novák J, Šálková T (2015) Všemyslice - Kozí vrch. Nové poznatky o hradišti z počátku střední doby bronzové, výsledky multidisciplinárního výzkumu. Archeologie západních Čech 9:96–121 (In Czech with German summary)Google Scholar
 49. Hlásek D, Hiltscher T, Šálková T, Pták M (2017) Záchranný archeologický výzkum polykulturní lokality Písek-AISIN II (okr. Písek) z roku 2014 - Archäologische Rettungsgrabung an der mehrperiodigen Fundstelle Písek-AISIN II (Kr. Písek) im Jahr 2014. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 30: 159–197Google Scholar
 50. Jacomet S (2006) Identification of cereal remains from archaeological sites, second edn. IPNA Universität Basel, BaselGoogle Scholar
 51. Jacomet S, Brombacher C, Dick M (1989) Archaobotanik am Zurichsee. Ackerbau, Sammelwirtschaft und Umwelt von neolithischen und bronzezeitlichenSeeufersiedlungen im Raum Zurich. Ergebnisse von Untersuchungen pflanzlicher Makroreste der Jahre 1979-1988. Zurcher Denkmalpflege, Monographien 7. ZurichGoogle Scholar
 52. Jiráň L (ed) et al (2008) Doba bronzová. Archeologie pravěkých Čech, vol 5. Archeologický ústav AV ČR v Praze, Praha (In Czech with English summary)Google Scholar
 53. Jockenhövel, A., 2012. Alteuropäische Bronzezeit: Interaktionen und regionale Identitäten. In: Bérenger, D et al. (Hrsg.), Gräberlandschaften der Bronzezeit – Paysages funéraires de l’age du Bronze. Intern. Koll. Bronzezeit, Herne 15.-18. Oktober 2008. Bodenaltertümer Westfalens 51, 667–690Google Scholar
 54. Jones G (1984) Interpretation of archaeological plant remains: ethnographic models from Greece. In: van Zeist W, Casparie WA (eds) Plants and ancient man: studies in palaeoethnobotany. Balkema, Rotterdam, pp 43–61Google Scholar
 55. Jones MK (1991) Sampling in palaeoethnobotany. In: Van Zeist W et al (eds) Progress in Old World palaeoethnobotany. Balkema, Rotterdam, pp 53–63Google Scholar
 56. Kočár P, Dreslerová D (2010) Archeobotanické nálezy pěstovaných rostlin v pravěku České republiky - Archeobotanical finds of cultivated plants in the prehistory of Czech Republic. Památky archeologické 101:203–242Google Scholar
 57. Krištuf P, Rytíř L (2009) Radiokarbonová data z mohylového pohřebiště “Na hrůbatech”, k. ú. Dobešice (okr. Písek). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 22:49–60 (In Czech with English summary)Google Scholar
 58. Kučera L, Peška J, Fojtík P, Barták P, Kučerová P, Pavelka J, Komárková V, Beneš J, Polcerová L, Králík M, Bednář P (2019) First direct evidence of common millet (Panicum miliaceum) in Central Europe. Archaeol Anthropol Sci.  https://doi.org/10.1007/s12520-019-00798-4
 59. Kuna M, Brůžek J, Černý V, Dreslerová D, Hájek M, Horáček I, Kráčmarová A, Likovský J, Neustupný E, Pokorný P, Stránská P, Šmahel Z, Urbanová M, Vařeka P, Velemínský P, Nývlt D, Pleinerová I, Světlík I (2007) Archeologie pravěkých Čech 1, Pravěký svět a jeho poznáni. Praha : Archeologický ústav AV ČRGoogle Scholar
 60. Kyselý R, Peške L (2016) Horse size and domestication: Early equid bones from the Czech Republic in the European context. Anthropozoologica 51(1):15–39CrossRefGoogle Scholar
 61. Long T, Wagner M, Demske D, Leipe C, Tarasov PE (2017) Cannabis in Eurasia: origin of human use and Bronze Age trans-continental connections. Veget Hist Archaeobot 26(2):245–258.  https://doi.org/10.1007/s00334-016-0579-6 CrossRefGoogle Scholar
 62. Ložek V (1973) Příroda ve čtvrtohorách. Academia, PrahaGoogle Scholar
 63. Ludwig A, Pruvost M, Reissmann M, Benecke N, Brockmann GA, Castaños P, Cieslak M, Lippold S, Llorente L, Malaspinas A-S, Slatkin M, Hofreiter M (2009) Coat color variation at the beginning of horse domestication. Science 324(5926):485–485.  https://doi.org/10.1126/science.1172750 CrossRefGoogle Scholar
 64. Mair V H, Hickman J eds. (2014) Reconfiguring the silk road: new research on east-west exchange in antiquity. PhiladelphiaGoogle Scholar
 65. Marston JM, d'Alpoim Guedes J, Warinner C (eds) (2014) Method and theory in paleoethnobotany. University Press of ColoradoGoogle Scholar
 66. Pearsall SDM (1989) Palaeoethnobotany: a handbook of procedures. Academic, San DiegoGoogle Scholar
 67. Piggott S (1983) The Earliest Wheeled Transport: From the Atlantic Coast to the Caspian Sea. Ithaca: Cornell University PressGoogle Scholar
 68. Pokorná K, Šálková T, Jiřík J, Fröhlich J, Michálek J (2016) Sídliště z pozdní doby bronzové z areálu písecké nemocnice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29:167–199 (In Czech with English summary)Google Scholar
 69. Poschold P (2015) The origin and development of the Central European man-made landscape, habitat and species diversity as affected by climate and its changes—a review. Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology VI/2:197–221CrossRefGoogle Scholar
 70. Powell W, Mathur R, Bankoff AH, John J, Chvojka O, Tisucká M, Bulatović A, Filipović V (2018) Copper isotopes as a means of determining regional metallurgical practices in European prehistory: a reply to Jansen (2018, J. Arch. Sci. 89). J Archaeol Sci.  https://doi.org/10.1016/j.jas.2018.02.015
 71. Přichystal A, Šebela L (2015) Silicite daggers from the territories of the Czech Republic and Slovakia (a preliminary study). In: Frieman, J., Eriksen, B., V. (eds.), Flint gaggers in prehistoric Europe (Oxford/Philadelphia), 133-148Google Scholar
 72. Primas M (1997) Bronze Age economy and ideology: Central Europe in focus. J Eur Archaeol 5:115–130.  https://doi.org/10.1179/096576697800703593 CrossRefGoogle Scholar
 73. Reimer PJ, Bard E, Bayliss A, Beck JW, Blackwell G, Bronk Ramsey C, Buck CE, Cheng H, Edwards RL, Friedrich M, Grootes PM, Guilderson TP, Hajdas I, Hatte C, Heaton TJ, Hoffmannm DI, Hogg AG, Hughen KA, Kaiser KF, Kromer B, Manning SW, Niu M, Reimer RW, Richards DA, Scott EM, Southon JR, Staff RA, Turney CSM, van der Plicht J (2013) INTCAL13 and MARINE13 radiocarbon age calibration curves,0–50,000 years cal. BP Radiocarbon 55:1869–1887.  https://doi.org/10.2458/azu_js_rc.55.16947 CrossRefGoogle Scholar
 74. Ryder ML (1992) Wool fibres in cloth remains throw light on fleece evolution. Circaea 9:7–9Google Scholar
 75. Šálková T, Bezděk A, Březinová H, Farkašová K, Houfková P, Chvojka O, John J, Kmošek J, Koník P, Kovačiková L, Michálek J, Msallamová Š, Novák J, Pavelka J, Šuláková H, Bešta T, Myšková E, Weiter L, Zronek P (2015) Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite—case study based on organic material from the Hallstatt period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). Památky archeologické 106:95–135Google Scholar
 76. Schibler J (2006) The economy and environment of the 4th and 3rd millennia BC in the northern Alpine Foreland based on studies of animal bones. Environ Archaeol 11:49–64.  https://doi.org/10.1179/174963106x97052 CrossRefGoogle Scholar
 77. Šebela L, Přichystal AB (2014) Silicitové dýky na území České a Slovenské republiky: předběžná studie - Silicite daggers on the territory of the Czech Republic and Slovakia: preliminary study. Studia Archaeologica Brunensia 19:67–94Google Scholar
 78. Smejtek L (2011) Osídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahy. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Praha (In Czech with English summary)Google Scholar
 79. Šmilauer P, Lepš J (2014) Multivariate analysis of ecological data using Canoco 5. Cambridge University Press, CambridgeCrossRefGoogle Scholar
 80. Stika HP, Heiss AG (2013) Plant cultivation in the Bronze Age. Chapter 19. In: Fokkens H, Harding A (eds) The Oxford handbook of the European Bronze Age. Oxford University Press, Oxford, pp 348–369Google Scholar
 81. Tisucká M, Ohlídalová M (2013) Luxus ze vzdálených zemí. Jantar doby bronzové ze sbírky Národního muzea. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae 18, Národní muzeum, Praha (In Czech with English summary)Google Scholar
 82. Unger J, Pecinovská M (2015) Obříství, a late Bronze Age port of trade in Central Bohemia. Studia Hercynia 2015/1–2:71–95Google Scholar
 83. Volungevičius J, Feiza V, Amalevičiute-Volunge K, Liaudanskiené I, Šlepetiené A, Kuncevičius A, Vengalis R, Velius G, Prapiestiene R, Poškiene J (2019) Transformations of different soils under natural and anthropogenized land management. Zemdirbyste-Agriculture 106:3–14.  https://doi.org/10.13080/z-a.2019.106.001 CrossRefGoogle Scholar
 84. Wang T, Wei D, Chang X, Yu Z, Zhang X, Wang Ch, Hu Y, Fuller B T (2017) Tianshanbeilu and the Isotopic Millet Road: reviewing the late Neolithic/Bronze Age radiation of human millet consumption from north China to Europe, National Science Review, nwx015.  https://doi.org/10.1093/nsr/nwx015
 85. Willerding U (1971) Methodische Probleme bei der Untersuchung und Auswertung von Pflanzenfunden in vor- und frühgeschichtlichen Siedlungen. Nachrichten Niedersachsen Urgesch 40:180–198Google Scholar
 86. Zápotocký M (2013) Silicitové dýky z mladšího eneolitu a starší doby bronzové v Čechách - Silexdolche aus dem jüngerem Äneolothikum und dem älterem Bronzezeit in Böhmen. Archeologicke rozhledy 65:3–55Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Science, Laboratory of Archaeobotany and PalaeoecologyUniversity of South Bohemia in České BudějoviceČeské BudějoviceCzech Republic
 2. 2.Faculty of Arts, Institute of ArchaeologyUniversity of South Bohemia in České BudějoviceČeské BudějoviceCzech Republic
 3. 3.Prácheň Museum in PísekPísekCzech Republic
 4. 4.South Bohemian Museum in České BudějoviceČeské BudějoviceCzech Republic
 5. 5.Faculty of Arts, Institute for ArchaeologyCharles University in PraguePrague 1Czech Republic
 6. 6.Faculty of Science, Department of BotanyCharles University in PraguePrague 2Czech Republic
 7. 7.Faculty of Science, Department of ZoologyUniversity of South Bohemia in České BudějoviceČeské BudějoviceCzech Republic

Personalised recommendations