To the vicinity and beyond! Production, distribution and trade of cooking greywares in medieval Catalonia, Spain

Abstract

Utilitarian greyware ceramics are one of the most abundant artefacts at rural sites in Medieval Catalonia, Spain, and were manufactured by numerous long-lived production centres. The stylistic homogeneity of this class of pottery has traditionally restricted its contribution to the archaeological interpretation of the region. However, recent scientific analyses of excavated kiln sites are offering new perspectives via the establishment of compositional reference groups for greyware ceramics. Using one such dataset, from the large workshop of Cabrera d’Anoia, this paper examines the distribution and consumption of utilitarian grey pottery at 25 Medieval sites across Catalonia. The study reveals a pattern of several regional production centres distributing their goods to small villages within the surrounding countryside and, in some cases, competing for rural markets. This is interpreted in terms of the mechanisms by which greyware pottery was distributed, as well as the socio-political and religious influences on its supply and demand in Medieval Catalonia.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
Fig. 10
Fig. 11

References

 1. Alberch R, Freixas P, Miró J (1983) Fires i mercats a Girona. Ajuntament de Girona, Girona

  Google Scholar 

 2. Batlle C (2004) Fires i mercats, factors de dinamisme economic i centres de sociabilitat (segles XI a XIV). Rafael Dalmau, Barcelona

 3. Baxter M (2003) Statistics in archaeology. Oxford University Press

 4. Bohigas R, Gutiérrez A (ed) (1989) La cerámica medieval en el norte y noroeste de la Península Ibérica. Aproximación a su estudio. Universidad de León, León

 5. Bolós J, Serra A, Nadal J, Sánchez-Boira I (1996) Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà): estudi dels edificis i materials trobats durant les excavacions, 1984–1986. Universitat de Lleida, Lleida

 6. Bonhoure I (1992) La production de poteries grises au XIIIè s. à Saint-Victor-des-Oules (Gard). Étude du four 91a. Archéologie du Midi Médiéval 10:205–228

  Article  Google Scholar 

 7. Bonhoure I, Marchesi H (1993) Le site du pont Julien a Bonnieux (Vaucluse). Un four de potiers médiéval et sa production de céramiques grises. Archéologie du Midi Médiéval 11:99–108

  Article  Google Scholar 

 8. Bonnassie P (1975) La Catalogne: du milieu du Xe à la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d’une société. Association des publications de l’Université de Toulousse-Le Mirail, Toulousse

 9. Brogiolo GP, Gelichi S (1986) La ceramica grezza medievale nella pianura padana. In: La cerámica medievale nel Mediterraneo Occidentale, Siena – Faenza, 1984. All'Insegna del Giglio, Florence, pp 293–316

 10. Brogiolo GP, Gelichi S (1997) Ceramiche, tecnologia e organizzazione della produzione nell’Italia settentrionale tra VI e X secolo. In: Démians d’Archimbaud G (ed) La céramique médiévale en Méditerranée. Actes du VIe Congrès de l’AIECM2, Aix-en-Provence 1995. Narrations, Aix-en-Provence, pp 139–145

 11. Cascante P (2004) El Castell de Saldes. L'Erol: Revista Cultural del Berguedà 80:22–27

  Google Scholar 

 12. Chamorro MA (2000) La fortificación de la iglesia de San Félix de Gerona en el siglo XIV. In: Graciani A, Huerta S, Rabasa E, Tabales M (ed), Actas del Tercer Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Sevilla 26–28 de Octubre 2000, Granada, pp 213–220

 13. Chamorro MA (2007) La construcció de l'església de Sant Feliu de Girona. Revista de Girona 240:73–78

  Google Scholar 

 14. Enrich J, Enrich J (1974) Sepulturas medievales del Collet de Sant Pere Màrtir. Información Arqueológica 15:71–75

  Google Scholar 

 15. Fillieres D, Harbottle G, Sayre EV (1983) Neutron-activation study of figurines, pottery and workshop materials from the Athenian Agora, Greece. J Field Archaeol 10:55–69

  Google Scholar 

 16. González A (ed) (1989) Església de Santa Càndia d’Orpí. Diputació de Barcelona, Barcelona

 17. González A (ed) (1997) Ceràmica catalana. El monument, document, Quaderns científics i tècnics, 9, Diputació de Barcelona, Barcelona

 18. Guerrero J (1988) Alfares y alfareros de España. Ediciones del Serbal, Barcelona

  Google Scholar 

 19. Leenhardt M, Padilla JI, Thiriot J (1995) Organisation spatiale de l’atelier de potiers de Cabrera d’Anoia (Catalogne). In: Vème colloque international sur la céramique médiévale en Méditerranée Occidentale. Rabat, 11–17 novembre 1991. Rabat, pp 58–63. Rabat

 20. Leenhardt M, Piton J, Vallaury L, Foy D (1996) L’évolution des vaisseilles médiévales à Arles: L’exemple du dépotoir des prêcheurs. Archéologie du Midi Médiéval 14:97–139

  Article  Google Scholar 

 21. López A (ed) (2007) Església de Santa Maria de Rubió. Memòria d’Arqueologia i Història. Diputació de Barcelona, Barcelona

 22. López A (ed) (2008) Castell de Boixadors. Sant Pere Sallavinera. Memòria d’Arqueologia i Història. Diputació de Barcelona, Barcelona

 23. López Beltrán de Heredia J (2008) La cultura material en Barcelona y su hinterland en época de Almanzor. In: Pino J L (ed) La Península Ibérica al filo del año 1000. Congreso Internacional Almanzór y su época (Córdoba, 14 a 18 de octubre de 2002). Córdoba, pp 61–102

 24. López A, Beltrán de Heredia J (2009) La cerámica utilitaria de los siglos XII al XIV en la provincia de Barcelona. In: Zozaya J, Retuerce M, Hervás M A, De-Juan A (ed) Actas del VIII Congreso Internacional de Cerámica Medieval. Ciudad Real, pp 489–508

 25. López A, Fierro X, Caixal A (1996) Resultats de l’excavació a l’església de Sant Jaume Sesoliveres (Igualada, Anoia). Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia 17:267–290

  Google Scholar 

 26. Milanese M (2007) La cerámica grezza medievale in Sardegna. In: Atti del XXXIX Convegno Internazionale della Ceramica (Savona, maggio 2006). Florence, pp 323–337

 27. Ollich I, Rocafiguera M (1990) Les etapes de poblament del Jaciment de l'Esquerda (s. VIII a.C. - s. XIV d.C.). Tribuna d'Arqueologia 1989–1990:101–110

  Google Scholar 

 28. Padilla JI (1984) Contribución al estudio de las cerámicas grises catalanas de época medieval: El taller, los hornos y la producción de Casampons. In: Ceràmica grisa i terrissa popular de la Catalunya Medieval. Acta Mediaevalia, annex 2. Universitat de Barcelona, Barcelona, pp 99–143

 29. Padilla JI (1986) Últimas intervenciones en el despoblado de Sant Miquel de la Vall (Pallars Jussà). Tribuna d'Arqueologia 1985–1986:75–82

  Google Scholar 

 30. Padilla JI, Balaguer AM (1983) Les excavacions a l'església de Sant Andreu (Òrrius). Serie Excavacions arqueològiques a Catalunya, 2. Servei d'Arqueologia, Barcelona

 31. Padilla JI, Vila JM (1998) Últimas intervenciones en el alfar medieval de Cabrera d’Anoia. Barcelona. In: Actas das 2as Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval. Tondela, 1995. Tondela, pp 91–99

 32. Padilla JI, Nogués JM, Molera J, Vendrell M (1989) Caracterización de la producción del taller medieval de cerámica de Casampons (Berga-Barcelona). In: Ciencia y Tecnologia de los Materiales Cerámicos y Vitreos, Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, pp 261–263

 33. Pelletier JP, Bérard G (1996) Fours de potier et céramiques du XIè siècle à Cabasse (Var). Archéologie du Midi Médiévale 14:33–47

  Article  Google Scholar 

 34. Pradell T, Martínez S, Nogués JM, Vendrell M (1991) Cerámica gris medieval catalana: caracterización y tecnología de producción. In: Actas do IV Congreso da Cerámica Medieval no Mediterraneo Occidental, Campo Arqueológico de Mértola, Mértola, pp 601–610

 35. Py V (2001) Les potiers et la forêt à Cabrera d’Anoia (Catalogne): XIe – XIVe siècle. Anthracologie, ethnobotanique et paléoécologie; archéologie et artisanat. PhD Dissertation, Université de Provence

 36. Quinn PS (2013) Ceramic petrography. The interpretation of archeological pottery and related artefacts in thin section. Archaeopress, Oxford

  Google Scholar 

 37. Riera A (2004) Les viles-mercat i l’estructura del poder feudal (S.XII-XIII). In: Vicedo E (ed) Fires, mercats i món rural. IV Jornades sobre Sistemes agraris, organització social i poder local als Països Catalans. Universitat de Lleida – Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, pp 137–158

 38. Riu M (1972) El taller de ceràmica medieval de Santa Creu d’Ollers. Boletín Arqueológico 4:253–265

  Google Scholar 

 39. Riu M (1976) Excavaciones en el poblado medieval de Caulers (mun. Caldes de Malavella, prov. Gerona). Excavaciones arqueológicas en España, 88, Madrid

 40. Riu M (ed) (1984a) Ceràmica grisa i terrissa popular de la Catalunya Medieval. Acta Mediaevalia, annex 2. Universitat de Barcelona, Barcelona

 41. Riu M (1984b) El Monestir de Sant Sebastià del Sull i la seva rotonda. Urgellia 7:221–279

  Google Scholar 

 42. Riu M (1985) Sant Miquel de la Vall: Una vila murada del món romànic. Lambard 1:127–134

  Google Scholar 

 43. Riu M (1990a) Talleres y hornos alfareros de cerámica gris en Cataluña. In: Fours de Poitiers et testares Médiévaux en Méditerranée Occidentale. Publicaciones de la Casa de Velázquez, Madrid, pp 105–115

 44. Riu M (1990b) Creació i desaparició d'alguns vilatges fortificats a la Catalunya Medieval. Cota Zero: Revista d'Arqueologia i Ciència 6:57–66

  Google Scholar 

 45. Segret M, Riu M (1986) Les ‘torres’ o masies fortificades de la Vall del Lord. In: Fortaleses, torres, guaites i castells a la Catalunya Medieval, Acta Medievalia, annex 3. Universitat de Barcelona, Barcelona, pp 201–215

 46. Solé X (1991) Excavacions a l'església de Sant Miquel de Veciana (Anoia, Barcelona). In: Simposi. Actuacions en el patrimoni edificat la restauració de l'arquitectura dels segles X al XVIII. Quaderns científics i tècnics, 3. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp 213–218

 47. Soler M (2004) Feudalisme i mercat: vers una nova estructuració dels intercanvis. L’exemple de la baronia de Castellvell de Rosanes entre l’alta i la plena edat mitjana. In: Vicedo E (ed) Fires, mercats i món rural. IV Jornades sobre Sistemes agraris, organització social i poder local als Països Catalans. Universitat de Lleida – Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, pp 159–180

 48. Torras J (1994) L’economia catalana abans del 1800. In: Nadal J et al (eds) Història Econòmica de la Catalunya Contemporània. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp 13–38

  Google Scholar 

 49. Travé E, Padilla JI (2013) Alfares, hornos y producción de cerámica en la Cataluña medieval y moderna: una reflexión para su estudio. Territorio Sociedad y Poder 8:105–132

  Google Scholar 

 50. Travé E, López MD, Álvaro K (2013a) Estrategias de producción y distribución de cerámicas grises medievales en el Nordeste peninsular: caracterización arqueométrica de los materiales de Caulers y Sant Feliu de Girona. Munibe Antropologia-Arkeologia 64:199–217

  Google Scholar 

 51. Travé E, Ollich I, Rocafiguera M (2013b) Les terrisseries i la producció d’atuells de cuina a Osona en època medieval: caracterització química i petrogràfica d’un conjunt de ceràmica grisa de l’Esquerda. Ausa 172:259–285

  Google Scholar 

 52. Travé E, Quinn PS, López MD, Padilla JI (2014) One hundred sherds of grey: compositional and technological characterization of Medieval greyware pottery production at Cabrera D’Anoia, Catalonia, Spain. Archaeol Anthropol Sci 6:397–410. doi:10.1007/s12520-014-0179-2

  Article  Google Scholar 

 53. Vendrell M, Pradell T, García MT, Molera J (1997a) Producció i difusió de la ceràmica grisa a Catalunya durant l'Edat Mitjana. In: González A (ed) La ceràmica medieval catalana. El monument, document. Quaderns científics i tècnics, 9. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp 263–272

 54. Vendrell M, Pradell T, García MT, Molera J (1997b) Medieval reduced pottery in Catalonia: technology and distribution. In: Santoro S, Fabri B (ed) Il contributo delle analisi archeometriche allo studio delle ceramiche grezza e comuni. Bolonia, pp 246–250

 55. Vilar P (1966) Catalunya dins l'Espanya moderna. Edicions 62, Barcelona

 56. Vives M (2007) L’evolució històrica de la xarxa viària entre el Llobregat i el Foix, des de l’època romana fins el tercer decenni del segle XX. PhD Dissertation. Universitat de Barcelona. (available at http://www.tdx.cat/handle/10803/2604)

Download references

Acknowledgments

The results presented in this paper form as part of a collaborative research project between the Medieval and Postmedieval Archaeology Research Group (GRAMP.-UB) of the University of Barcelona and the Institute of Archaeology, University College London, which was funded by the Catalan Government (2010BP-A00335 and 2009SGR00469). Several institutions that kindly provided samples for analysis, including Fundació Privada l’Esquerda (Roda de Ter, Osona), Vicenç Ros Museum and Archaeological Site of Santa Margarida (Martorell, Baix Llobregat), Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia (Igualada, Anoia) and the Departament of Antiquity and Medieval Sciences at the Universitat Autònoma de Barcelona.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to E. Travé Allepuz.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Allepuz, E.T., Quinn, P.S. & López Pérez, M.D. To the vicinity and beyond! Production, distribution and trade of cooking greywares in medieval Catalonia, Spain. Archaeol Anthropol Sci 8, 763–778 (2016). https://doi.org/10.1007/s12520-015-0254-3

Download citation

Keywords

 • Medieval pottery
 • Petrography
 • Geochemistry
 • Production
 • Distribution
 • Catalonia
 • Spain