Advertisement

Mapping of environmental consciousness levels of university students: an application in Turkey

 • Bülent BostancıEmail author
Original Paper
 • 127 Downloads

Abstract

Environmental education promotes the environment-related values, attitudes, and concepts enabling the individuals to raise environmental consciousness. Moreover, it is also the process of continuous learning that provides knowledge, value, skill, and experience in order to solve the environmental problems for bequeathing a healthy and clean environment to the next generations. The most effective solution for eliminating the environmental problems and struggling with these problems is to raise the individuals having the environmental consciousness. The objective of this study is to measure the environmental consciousness of Erciyes University students by using survey, to evaluate by using decision-making methods, and to map the obtained results based on Geographical Information System (GIS). The survey was conducted with 500 students studying at Erciyes University, the weighting process was performed using analytic hierarchy process (AHP), and the responses given to 41 questions were transformed into a single environmental consciousness conformity value by using weighted linear combination (WLC). Inverse distance weighting (IDW) interpolation method was applied to the obtained conformity values, and the raster map of environmental consciousness was obtained. The study adopts a new approach to mapping and evaluation of environmental consciousness of university students.

Keywords

Environmental consciousness Decision making WLC GIS 

References

 1. Akkurt N (2007) Aktif öğrenme tekniklerinin lise 1. sınıf ekoloji ve çevre kirliliği konusunun öğrenme başarılarına ve çevreye yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. AnkaraGoogle Scholar
 2. Al-Hanbali A, Alsaaideh B, Kondoh A (2011) Using GIS-based weighted linear combination analysis and remote sensing techniques to select optimum solid waste disposal sites within Mafraq City, Jordan. J Geogr Inf Syst 3(04):267–278Google Scholar
 3. Alp Ç, Tan S (2016) Ziraat Fakültesi öğrencilerinin çevre bilinci düzeyinin araştırılması. XII. Tarım Ekonomisi Kongresi. Süleyman Demirel Üniversitesi. Isparta. Mai 25–27Google Scholar
 4. Aral N, Bayram N, Çelik Ç (2017) A study of relationship between environmental awareness and environmental attitudes among high school students. International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour and Decision Sciences (ISSN: 2311–3197) 3(1):948Google Scholar
 5. Ayalew L, Yamagishi H, Ugawa N (2004) Landslide susceptibility mapping using GIS-based weighted linear combination, the case in Tsugawa area of Agano River, Niigata Prefecture, Japan. Landslides 1(1):73–81CrossRefGoogle Scholar
 6. Aydi A, Zairi, Dhia HB (2013) Minimization of environmental risk of landfill site using fuzzy logic, analytical hierarchy process, and weighted linear combination methodology in a geographic information system environment. Environ Earth Sci 68(5):1375–1389CrossRefGoogle Scholar
 7. Baş T (2006) Anket Nasıl Hazırlanır Uygulanır Değerlendirilir? Seçkin Yayınları, AnkaraGoogle Scholar
 8. Başel EDK, Çakın K, Satman A (2008) Türkiye’nin Yeraltı Sıcaklık Haritası Ve Tahmini Isı İçeriği. VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008. İstanbul. December 17–19Google Scholar
 9. Bostancı B (2016) Belediye Hizmet Kalitesinin Bulanık AHS Ağırlıkları ile Nominal Değerlemesi. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi. Cilt 8. No 2.110–130Google Scholar
 10. Brent AC, Rogers DEC, Ramabitsa-Siimane TSM, Rohwer MB (2007) Application of the analytical hierarchy process to establish health care waste management systems that minimise infection risks in developing countries. Eur J Oper Res 181:403–424CrossRefGoogle Scholar
 11. Çimen O (2013) Dönüşümsel öğrenme kuramına dayalı çevre eğitiminin biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik algılarına etkisi PhD diss., Gazi UniversityGoogle Scholar
 12. Dai FC, Lee CF, Zhang XH (2001) GIS-based geo-environmental evaluation for urban land-use planning: a case study. Eng Geol 61(4):257–271CrossRefGoogle Scholar
 13. De Andrade JBSO, Garcia J, de Andrade Lima M, Barbosa SB, Heerdt ML, Berchin II (2016) A proposal of a balanced scorecard for an environmental education program at universities. J Clean ProdGoogle Scholar
 14. Değirmenci M (2013) İlköğretim öğrencilerinin çevreye karşı tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Kayseri İli Örneği). Middle Eastern & African Journal of Educational Research 3:59–68Google Scholar
 15. Dinçer M (1988) Çevre bilincinin oluşmasında çevre eğitiminin rolü PhD diss., University of HacettepeGoogle Scholar
 16. Drobne S, Lisec A (2009) Multi-attribute decision analysis in GIS: weighted linear combination and ordered weighted averaging. Informatica 33(4)Google Scholar
 17. Freije AM, Hussain T, Salman EA (2017) Global warming awareness among the University of Bahrain science students. Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences 22:9–16CrossRefGoogle Scholar
 18. Göksu A, Güngör İ (2008) Bulanık Analitik Hiyerarşik Proses ve Üniversite Tercih Sıralamasında Uygulanması. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 13(3):1–26Google Scholar
 19. Gürel Ş (2008) Çevre Sorunlarına Duyarlılık ve Çevre Bilinci (Afyon Karahisar Örneği). Unpublished Master Thesis) Afyon Kocatepe University Institute of Social Sciences, AfyonGoogle Scholar
 20. Izadpanahi P, Elkadi H, Tucker R (2015) Greenhouse effect: the relationship between the sustainable design of schools and children’s environmental attitudes. Environ Educ Res 23:901–918.  https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1072137 CrossRefGoogle Scholar
 21. Jiang H, Eastman JR (2000) Application of fuzzy measures in multi-criteria evaluation in GIS. Int J Geogr Inf Sci 14(2):173–184CrossRefGoogle Scholar
 22. Joerin F, Thériault M, Musy A (2001) Using GIS and outranking multicriteria analysis for land-use suitability assessment. Int J Geogr Inf Sci 15(2):153–174CrossRefGoogle Scholar
 23. Keskiner AD (2008) Farklı olasılıklı yağış ve sıcaklıkların cbs ortamında haritalanmasında uygun yöntem belirlenmesi ve m. turc yüzey akış haritasının geliştirilmesi: Seyhan Havzası örneği PhD diss., University of ÇukurovaGoogle Scholar
 24. Manzanal RF, Barreiro LR, Carrasquer J (2007) Evaluation of environmental attitudes: analysis and results of a scale applied to university students. Sci Educ 91:988–1009CrossRefGoogle Scholar
 25. Mohajeri N, Amin GR (2010) Railway station site selection using analytical hierarchy process and data envelopment analysis. Comput Ind Eng 59:107–114CrossRefGoogle Scholar
 26. Newhouse N (1990) Implications of attitude and behavior research for environmental conservation. J Environ Educ 22(1):26–32CrossRefGoogle Scholar
 27. Öncü EC, Ünluer E (2015) Environmental views and awareness of preschool teacher candidates. Procedia Soc Behav Sci 174:2653–2657CrossRefGoogle Scholar
 28. Öztürk E (2013) Uluslararası bir çevre eğitimi projesinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının çevre bilincine etkisi PhD diss., University of HacettepeGoogle Scholar
 29. Palmberg IE, Kuru J (2000) Outdoor activities as a basis for environmental responsibility. J Environ Educ 31(4):32–36CrossRefGoogle Scholar
 30. Saaty TL (1980) The analytic hierarchy process. McGraw-Hill International Book Company, New YorkGoogle Scholar
 31. Saaty TL (2006) Fundamentals of decision making and priority theory with the analytic hierarchy process. RWS Publications, PittsburghGoogle Scholar
 32. Şengül Ü, Eren M, Eslamian SS (2012) Bulanık AHP ile belediyelerin toplu taşıma araç seçimi. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 40(1):143–165Google Scholar
 33. Shin DS (2000) Environmental education course development for preservice secondary school science teachers in the Republic of Korea. J Environ Educ 31(4):11–18CrossRefGoogle Scholar
 34. Shobeiri SM, Omidvar B, Prahallada NN (2006) Influence of gender and type of school on environmental attitude of teachers in Iran and India. Int J Environ Sci Technol 3(4):351–357CrossRefGoogle Scholar
 35. Stevenson RB (2007) Schooling and environmental education: contradictions in purpose and practice. Environ Educ Res 13(2):139–153.  https://doi.org/10.1080/13504620701295726 CrossRefGoogle Scholar
 36. Taştepe T, Aral N (2014) Investigation of university students’ environmental knowledge & attitude. Journal of Research in Education and Teaching 3(4):142–153Google Scholar
 37. Toksarı M, Toksarı M.D (2003) Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yaklaşımı Kullanılarak Hedef Pazarların Belirlenmesi. ODTÜ Gelişme Dergisi 38(1):51–57Google Scholar
 38. Tosun EK (2013) Üniversite öğrencilerinin çevre bilinç düzeylerinin araştırılması: Uludağ Üniversitesi Örneği. Paradoks Ekonomi. Sosyoloji ve Politika DergisiGoogle Scholar
 39. Tural S (2011) Gerçek zamanlı meteroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması. PhD diss., University of AnkaraGoogle Scholar
 40. Umuhire ML, Fang Q (2016) Method and application of ocean environmental awareness measurement: lessons learnt from university students of China. Mar Pollut Bull 102(2):289–294CrossRefGoogle Scholar
 41. UNESCO (1972) Stockholm Declaration, StockholmGoogle Scholar
 42. Vicente-Molina MA, Fernández-Sáinz A, Izagirre-Olaizola J (2013) Environmental knowledge and other variables affecting pro-environmental behaviour: comparison of university students from emerging and advanced countries. J Clean Prod 61:130–138CrossRefGoogle Scholar
 43. Watson K, Halse CM (2005) Environmental attitudes of pre-service teachers: a conceptual and methodological dilemma in cross-cultural data collection. Asia Pac Educ Rev 6(1):59–71CrossRefGoogle Scholar
 44. Watson DF, Philip GM (1985) A refinement of inverse distance weighted interpolation. Geo-processing 2(4):315–327Google Scholar
 45. Zsóka Á, Szerényi ZM, Széchy A, Kocsis T (2013) Greening due to environmental education? Environmental knowledge, attitudes, consumer behavior and everyday pro-environmental activities of Hungarian high school and university students. J Clean Prod 48:126–138CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Saudi Society for Geosciences 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Geomatics EngineeringErciyes UniversityKayseriTurkey

Personalised recommendations