Skip to main content

Inkomensgrens in Wmo-verordening mag niet

We’re sorry, something doesn't seem to be working properly.

Please try refreshing the page. If that doesn't work, please contact support so we can address the problem.

Gemeenten moeten stoppen met het hanteren van inkomensgrenzen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeentelijke verordeningen die nog wel inkomensgrenzen bevatten, moeten op korte termijn worden aangepast. En aanvragen die met een beroep op een inkomensgrens zijn afgewezen, moeten opnieuw worden behandeld. Dat schrijft VWS-staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraden.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Consortia

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Bohn Stafleu van Loghum. Inkomensgrens in Wmo-verordening mag niet. ZORG FINANC. 11, 64–65 (2012). https://doi.org/10.1007/s12513-012-1437-7

Download citation