Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 10, Issue 9, pp 84–84 | Cite as

Babysterfte Nederland kan en moet omlaag

  • Bohn Stafleu van Loghum
Zorg Verloskundigen
  • 96 Downloads

Om babysterfte in Nederland te verlagen is een geïntegreerd verloskundig zorgmodel nodig waarbij de zwangere vrouw en haar kind centraal staan. Bevallingen zouden moeten plaatsvinden in centra voor Zwangerschap en Bevalling. Bij complicaties kan dan direct van een huiselijke setting met verloskundige worden omgebouwd naar een medische. Hiervoor pleit hoogleraar verloskunde Christianne de Groot in haar oratie bij het medisch centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations