Skip to main content

KNMP: Zet de reden van voorschrijven op het recept

De aanstaande wijziging van de Geneesmiddelenwet leidt ertoe dat artsen de reden van voorschrijven voor bepaalde middelen op het recept moeten zetten. Om welke geneesmiddelen het gaat, hebben de apothekersorganisatie KNMP en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in samenspraak beslist. In het eerder dit jaar gepresenteerde Witboek Farmacie beschrijft de KNMP het vermelden van de indicatie op recept als een voorwaarde om de medicatieveiligheid en farmaceutische zorg in Nederland verder te kunnen verbeteren.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Consortia

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Bohn Stafleu van Loghum. KNMP: Zet de reden van voorschrijven op het recept. ZORG FINANC. 10, 56–57 (2011). https://doi.org/10.1007/s12513-011-0513-8

Download citation