Skip to main content

Tabel 1 Overzicht van het aanbod van Helder op School voor het regulier onderwijs

From: Dertig jaar preventie van alcohol, roken en drugs op scholenThirty years prevention of alcohol, smoking and drugs at schools

  Beleid Educatie Omgeving Signaleren
Primair onderwijs (po) – Stappenplan po
– Voorbeeld reglement
  – Toolkit rookvrij schoolterrein po
– Gamen en sociale media (ouderavond + folder)
 
Vroege adolescentie (brugklas) – Stappenplan vo
– Voorbeeld reglement
– Frisse Start (versterken van de negatieve sociale norm en maken gezonde keuzen)
– Smokefree Challenge (niet-rokenwedstrijd)
– Toolkit rookvrij schoolterrein vo
– Frisse Start (ouderavond)
– Alcohol, roken en opvoeding (ouderfolder)
– Gamen en sociale media (ouderavond + folder)
– Basiscursus Signaleren alcohol en drugs (e-learning)
– Vervolgcursus Signaleren van alcohol en drugs vo (e-learning)
– Gamen en sociale media (e-learning)
Midden adolescentie
(klas 2 en 3)
– Stappenplan vo
– Voorbeeld reglement
– Smokefree Challenge (niet-rokenwedstrijd)
– Samen Fris (versterken risicoperceptie en negatieve sociale norm)
– Toolkit rookvrij schoolterrein vo
– Samen Fris (digitale ondersteuning van ouders)
– Gamen en sociale media (ouderavond + folder)
– Basiscursus Signaleren alcohol en drugs (e-learning)
– Vervolgcursus Signaleren van alcohol en drugs vo (e-learning)
– Gamen en sociale media (e-learning)
Late adolescentie
(bovenbouw vo)
– Stappenplan vo
– Voorbeeld reglement
– InCharge (versterken van de zelfcontrole) – Toolkit rookvrij schoolterrein vo
– Help mijn kind gaat uit (ouderavond)
– Gamen en sociale media (ouderavond + folder)
– Basiscursus Signaleren alcohol en drugs (e-learning)
– Vervolgcursus Signaleren van alcohol en drugs vo (e-learning)
– Gamen en sociale media (e-learning)
Late adolescentie
(jaar 1 en 2 mbo)
– Stappenplan mbo
– Voorbeeld reglement
– InCharge (versterken van de zelfcontrole) – Toolkit rookvrij schoolterrein mbo
– Help mijn kind gaat uit (ouderavond)
– Basiscursus Signaleren alcohol en drugs (e-learning)
– Vervolgcursus Signaleren van alcohol en drugs mbo (e-learning)
– Gamen en sociale media (e-learning)