Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 5, pp 187–188 | Cite as

HuidHonger: een bijzonder dansprogramma over liefdevolle zorg

Spectrum
  • 2 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.De-TaledUtrechtNederland
  2. 2.ZonMwDen HaagNederland

Personalised recommendations