Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 5, pp 187–188 | Cite as

HuidHonger: een bijzonder dansprogramma over liefdevolle zorg

  • Dieuwke de Boer
  • Désirée te Marvelde
Spectrum
  • 20 Downloads

Ieder mens heeft behoefte aan persoonlijke aandacht, aanraking en intimiteit. Toch is dit niet zo vanzelfsprekend in de zorg voor kwetsbare doelgroepen, onder wie mensen met dementie. Care&Culture, een organisatie die kunstzinnige dagbesteding organiseert voor kwetsbare ouderen, wil hier met het dansprogramma HuidHonger verandering in brengen. Ze doet dit samen met kenniscentrum Leyden Academy on Vitality and Ageing en het Jo Visser fonds.

Tijd en aandacht

Aandacht voor fysieke aanraking, intimiteit en liefdevolle zorg blijkt vaak moeilijk te realiseren in de dagelijkse praktijk van de dementiezorg. Zowel zorgverleners als naasten van mensen met dementie schieten soms door in de functionele aanpak: alle aandacht gaat uit naar verzorgen en regelen, waardoor er te weinig ruimte overblijft voor de persoon om wie het gaat. Dit kan een negatieve invloed hebben op het leefplezier. ‘Waardige en liefdevolle zorg is meer dan cliënten op tijd wassen en aankleden’, aldus Danielle Swart, manager...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.De-TaledUtrechtNederland
  2. 2.ZonMwDen HaagNederland

Personalised recommendations