Advertisement

Geen bezwaar tegen de nieuwe donorwet, maar wel nog meer verantwoordelijkheid

 • Esther Steenaart
 • Rik Crutzen
 • Nanne K. de Vries
Forum
 • 98 Downloads

Literatuur

 1. 1.
  Coppen R, Paul K, Avezaat C, et al. Praktijken van orgaandonatie in Nederlandse ziekenhuizen. Een studie in het kader van het Masterplan Orgaandonatie. Utrecht, Rotterdam: NIVEL/Erasmus MC; 2011.Google Scholar
 2. 2.
  Groot J de, Hoek M van, Hoedemaekers C, et al. Request for organ donation without donor registration: a qualitative study of the perspectives of bereaved relatives. BMC Med Ethics. 2016;17:38.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 3. 3.
  Christoffels I, Groot A, Clement C, et al. Preventie door interventie. Literatuurstudie naar lees- en schrijfachterstanden bij kinderen en jongeren: prevalentie, relevante factoren en mogelijke interventies. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs; 2017.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Esther Steenaart
  • 1
 • Rik Crutzen
  • 1
 • Nanne K. de Vries
  • 1
 1. 1.Vakgroep Gezondheidsbevordering, CAPHRI Care and Public Health Research InstituteUniversiteit MaastrichtMaastrichtNederland

Personalised recommendations