Advertisement

Geen bezwaar tegen de nieuwe donorwet, maar wel nog meer verantwoordelijkheid

 • Esther SteenaartEmail author
 • Rik Crutzen
 • Nanne K. de Vries
Forum
 • 123 Downloads

Dinsdag 13 februari jongstleden is er eindelijk duidelijkheid gekomen omtrent het wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66). Tegen de verwachtingen in kwam de nieuwe donorwet met een krappe meerderheid door zowel de Tweede als Eerste Kamer. Deze nieuwe wet moet helpen om het gat tussen vraag en aanbod van organen te dichten en moet nabestaanden ontzien op het moment dat een dierbare overlijdt. Maar voordat deze in 2020 kan worden ingevoerd en gewenste effecten kan laten zien, moet er nog heel wat gebeuren. Er is grote verdeeldheid over deze wet, zowel in politieke als maatschappelijke discussies. Is Nederland klaar voor deze stap? En zo niet, hoe gaan we zorgen dat we dat in 2020 wel zijn?

De nieuwe donorwet

De nieuwe wet houdt in dat alle niet-geregistreerde Nederlanders van achttien jaar en ouder vanaf 2020 een brief van de overheid krijgen met de vraag of zij donor willen worden of niet. Na deze eerste grote aanschrijving zullen vervolgens ieder jaar mensen die dat jaar achttien worden...

Literatuur

 1. 1.
  Coppen R, Paul K, Avezaat C, et al. Praktijken van orgaandonatie in Nederlandse ziekenhuizen. Een studie in het kader van het Masterplan Orgaandonatie. Utrecht, Rotterdam: NIVEL/Erasmus MC; 2011.Google Scholar
 2. 2.
  Groot J de, Hoek M van, Hoedemaekers C, et al. Request for organ donation without donor registration: a qualitative study of the perspectives of bereaved relatives. BMC Med Ethics. 2016;17:38.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Christoffels I, Groot A, Clement C, et al. Preventie door interventie. Literatuurstudie naar lees- en schrijfachterstanden bij kinderen en jongeren: prevalentie, relevante factoren en mogelijke interventies. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs; 2017.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Esther Steenaart
  • 1
  Email author
 • Rik Crutzen
  • 1
 • Nanne K. de Vries
  • 1
 1. 1.Vakgroep Gezondheidsbevordering, CAPHRI Care and Public Health Research InstituteUniversiteit MaastrichtMaastrichtNederland

Personalised recommendations