Overwegingen om te kiezen voor een soa-test bij de GGD

Reasons why people choose to get tested for STI at a public health service

Samenvatting

Personen uit een ‘risicogroep voor soa’ kunnen kiezen of zij een soa-test doen bij de GGD, de huisarts of een andere instelling. Wij hebben onderzocht welke overwegingen bij bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid van vier GGD’en een rol hebben gespeeld bij hun keuze om voor een soa-test naar de GGD te gaan. Personen die een GGD in de regio Oost bezochten voor een soa-consult werden gevraagd een vragenlijst in te vullen als ze behoorden tot minimaal een van de volgende vier risicogroepen: mannen die seks hebben met mannen (MSM), personen gewaarschuwd voor een soa, personen met klachten passend bij een soa en jongeren onder de 25 jaar. Er werden 609 personen geïncludeerd. De volgende overwegingen vonden zij belangrijk in hun keuze om voor een soa-test naar de GGD te gaan: de deskundigheid van de GGD (96 %), het gemak van het maken van een afspraak bij de GGD (90 %), de anonimiteit bij de GGD (69 %), de gratis soa-test bij de GGD (65 %).

Abstract

Individuals from a risk group can choose STI consultation at the Public Health Service (PHS), the GP or another institution. This study aimed to identify important reasons for the choice of an STI-consult at the PHS. A questionnaire was offered to clients who visited the PHS in the eastern region of the Netherlands for an STI-consult if they belong to at least one of the four risk groups: men who have sex with men (MSM), people warned for an STI, people with complaints appropriate for an STI and young people. We included 609 questionnaires. Important reasons to visit the PHS are 1) expertise of the PHS (96%), 2) making an appointment for an STI-consult at the PHS is easy (90%), 3) anonymity at the PHS (69%) and 4) free STI-testing at the PHS (65%). Analysis shows almost no difference between the risk groups.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Figuur 1
Figuur 2

Literatuur

 1. 1.

  Bergen JE van, Kerssens JJ, Schellevis FG, et al. Sexually transmitted infection health-care seeking behaviour in the Netherlands: general practitioner attends to the majority of sexually transmitted infection consultations. Int J Std Aids. 2007;18:374–9.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 2. 2.

  Bergen JE van, Kerssens JJ, Schellevis FG, et al. Prevalence of STI related consultations in general practice: results from the second Dutch National Survey of General Practice. Br J Gen Pract. 2006;56(523):104–9.

  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 3. 3.

  Broek IV van den, Verheij RA, Dijk CE van, et al. Trends in sexually transmitted infections in the Netherlands, combining surveillance data from general practices and sexually transmitted infection centers. BMC Fam Pract. 2010;11:39. https://doi.org/10.1186/1471-2296-11-39.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 4. 4.

  www.soaaids.nl/nl/professionals/interventies/structurele-interventies/aanvullende-seksuele-gezondheidszorg. Geraadpleegd op 23 juni 2016.

 5. 5.

  www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/Soa/Documenten_ASG/Download/Lijst_soa_hiv_endemische_landen. Laatste update 6 januari 2015. Geraadpleegd op 18 juni 2016.

 6. 6.

  Trienekens SC, Broek IV van den, Donker GA, et al. Consultations for sexually transmitted infections in the general practice in the Netherlands: an opportunity to improve STI/HIV testing. BMJ Open. 2013;3(12):e3687. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-003687.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 7. 7.

  Woestenberg PJ, Oeffelen AA van, Stirbu-Wagner I, et al. Comparison of STI-related consultations among ethnic groups in the Netherlands: an epidemiologic study using electronic records from general practices. BMC Fam Pract. 2015;16:70. https://doi.org/10.1186/s12875-015-0281-2.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 8. 8.

  Oeffelen AAM van, Aar F van, Broek IVF van den, et al. Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2014. Bilthoven: RIVM; 2015.

  Google Scholar 

 9. 9.

  Donker G, Broek I van den. Seksuele anamnese cruciaal bij soa-consult. Huisarts Wet. 2013;56:464.

  Article  Google Scholar 

 10. 10.

  Vriend HJ, Koedijk FDH, Broek IVF van den, et al. Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2009. Bilthoven: RIVM; 2010.

  Google Scholar 

 11. 11.

  Trienekens SCM, Koedijk FDH, Broek IVF van den, et al. Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2011. Bilthoven: RIVM; 2012.

  Google Scholar 

 12. 12.

  Visser M, Aar F van, Oeffelen AAM van, et al. Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2016. Bilthoven: RIVM; 2017.

  Google Scholar 

 13. 13.

  ASG. De lasten van de lusten. Evaluatie Subsidieregeling aanvullende seksuele gezondheidszorg 2012. Utrecht: Andersson Elffers Felix; 2013.

  Google Scholar 

 14. 14.

  Rijn MJ van. Kamerbrief VWS. Evaluatie en wijzigingen regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg. Den Haag: Ministerie van VWS; 2014.

  Google Scholar 

 15. 15.

  Leenaars PE, Rombouts R, Kok G. Service attributes and the choice for STD health services in persons seeking a medical examination for an STD. Soc Sci Med. 1994;38:363–71.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 16. 16.

  Leenaars PEM, Sandfort THGM, Oliehoek AJM, et al. Waarom mensen wel naar een soa-polikliniek of GGD gaan en niet naar de huisarts met een hiv-testverzoek. Tijdschr Seksuol. 1993;17:307–16.

  Google Scholar 

 17. 17.

  Biggs K, Walsh J. Why not the GP? Client preferences for sexually transmissible infection testing in Western Sydney. Sex Health. 2015;12:463–4.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 18. 18.

  Ryder N, McNulty AM. Confidentiality and access to sexual health services. Sex Health. 2009;6:153–5. https://doi.org/10.1071/SH08078.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 19. 19.

  Miners A, Llewellyn C, Pollard A, et al. Assessing user preferences for sexually transmitted infection testing services: a discrete choice experiment. Sex Transm Infect. 2012; 510–6. https://doi.org/10.1136/sextrans-2011-050215.

  Google Scholar 

 20. 20.

  Dixon-Woods M, Stokes T, Young B, et al. Choosing and using services for sexual health: a qualitative study of women’s views. Sex Transm Infect. 2001;77:335–9.

  CAS  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 21. 21.

  Hambly S, Luzzi G. Sexual health services – a patient preference survey. Int J Std Aids. 2006;17:372–4.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 22. 22.

  Llewellyn C, Pollard A, Miners A, et al. Understanding patient choices for attending sexually transmitted infection testing services: a qualitative study. Sex Transm Infect. 2012;88:504–9. https://doi.org/10.1136/sextrans-2011-050344.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 23. 23.

  Bergen J van. Stop dure soa-tests. Med Contact (Bussum). 2013;79:1606–7.

  Google Scholar 

 24. 24.

  Werkgroep integratie kwaliteitsprofiel soa. Kwaliteitsprofiel hulpverlening seksuele gezondheid. In het kader van de regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg. Utrecht: Werkgroep integratie kwaliteitsprofiel soa/Sense RIVM/CIb en GGD Nederland; 2011.

  Google Scholar 

 25. 25.

  Thermometer. Cijfers en trends in soa’s en seksualiteitsvragen van de GGD’en in Oost-Nederland. De centra seksuele gezondheid van de vijf GGD’en in Oost-Nederland. Nijmegen: GGD Gelderland-Zuid; 2015. https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2016/07/4c-Bijlage-2-bij-mededeling-3-Thermometer-Seksuele-Gezondheid-regio-Oost-2016-DEF.pdf.

  Google Scholar 

Download references

Dankbetuiging

Wij danken de bezoekers van de CSG die de vragenlijsten hebben ingevuld; de medewerkers van de GGD Gelderland-Midden, GGD Gelderland-Zuid, GGD IJsselland en de GGD Twente voor het verzamelen van de data; S. Worm, J. Koopmans, F. Molenaar en M. van Goethem voor de invoer van de verkregen data; en C. Waegemaekers voor haar begeleiding tijdens de tweedefaseopleiding Maatschappij en gezondheid, waar het onderzoek deel van uitmaakte.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Manon T. M. Pelgrim.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Pelgrim, M.T.M., Kampman, K.J.G., Rexwinkel, H. et al. Overwegingen om te kiezen voor een soa-test bij de GGD. Tijdschr Gezondheidswet 96, 90–98 (2018). https://doi.org/10.1007/s12508-018-0120-7

Download citation

Trefwoorden

 • soa
 • testen
 • overwegingen
 • GGD

Keywords

 • sexually transmitted diseases
 • public health
 • patient acceptance of health care
 • Public Health Service