Integratie van zorg

Inzichten uit (onderzoeks)programma’s tussen 2005 en 2017

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

 1. 1.

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Programmatische aanpak van chronische zieken. Den Haag: Ministerie van VWS; 2008.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Rijksoverheid. Kwaliteit zorg bij chronische ziekte. 2017. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/kwaliteit-zorg-bij-chronische-ziekte. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

  Google Scholar 

 3. 3.

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Rijksbegroting. 2017.

  Google Scholar 

 4. 4.

  World Health Organization. Framework on integrated, people centered health services. 2016. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_39-en.pdf. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

  Google Scholar 

 5. 5.

  ZonMw. Diabetes Ketenzorg. 2017. http://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/diabetes-ketenzorg/. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

  Google Scholar 

 6. 6.

  ZonMw. Diseasemanagement Chronische Ziekten. 2017. http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/diseasemanagement-chronische-ziekten/. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

  Google Scholar 

 7. 7.

  ZonMw. Nationaal Programma Ouderenzorg. 2017. http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/nationaal-programma-ouderenzorg/. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

  Google Scholar 

 8. 8.

  ZonMw. Op één lijn. 2017. http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/op-een-lijn/. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

  Google Scholar 

 9. 9.

  RIVM. Duurzame preventie, zorg en ondersteuning. 2017. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/D/Duurzame_preventie_zorg_en_ondersteuning. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

  Google Scholar 

 10. 10.

  Redding D. The narrative for person-centred coordinated care. J Integr Care 2013;21:315–25.

  Article  Google Scholar 

 11. 11.

  Valentijn P. Rainbow of Chaos. A study into the theory and practice of integrated primary care. Doctoraalthesis. Tilburg: Tilburg University; 2015.

  Google Scholar 

 12. 12.

  Houdt S van, Heyrman J, Vanhaecht K, et al. An in-depth analysis of theoretical frameworks for the study of care coordination. Int J Integr Care 2013. doi:10.5334/ijic.1068.

  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 13. 13.

  Berwick DM. The science of improvement. JAMA 2008;299:1182–4.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 14. 14.

  Salter KL, Kothari A. Using realist evaluation to open the black box of knowledge translation: a state-of-the-art review. Implement Sci 2014;9:115.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 15. 15.

  Nieboer AP. Houdbare zorg en ondersteuning in tijden van crisis. Inaugurele rede. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; 2013.

  Google Scholar 

 16. 16.

  Struijs JN, Drewes HW, Heijink R, et al. How to evaluate population management? Transforming the Care Continuum Alliance population health guide towards a broadly applicable analytical framework. Health Policy (New York) 2015;119:522–9.

  Article  Google Scholar 

 17. 17.

  Pawson R, Tilley N. Realistic evaluation. London: SAGE; 1997.

  Google Scholar 

 18. 18.

  Pawson R, Tilley N. Realist evaluation. 2004. http://www.communitymatters.com.au/RE_chapter.pdf. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

  Google Scholar 

 19. 19.

  Busetto L, Luijkx K, Vrijhoef HJM. Development of the COMIC Model for the comprehensive evaluation of integrated care interventions. Int J Care Coord 2016;19:47–58.

  Article  Google Scholar 

 20. 20.

  Balasubramanian BA, Cohen DJ, Davis MM, et al. Learning evaluation: blending quality improvement and implementation research methods to study healthcare innovations. Implement Sci 2015;10:31.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 21. 21.

  Greehalgh T, Humphrey C, Hughes J, et al. How do you modernize a health services? A realist evaluation of whole-scale transformation in London. Milbank Q 2009;87:391–416.

  Article  Google Scholar 

 22. 22.

  Hendriks S, Kleefstra N, Warners J, Bilo H. Ketenzorg diabetes werkt wél. 2016. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ketenzorg-diabetes-werkt-wel.htm. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

  Google Scholar 

 23. 23.

  Rijksoverheid. Eindrapport van de Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging - Integrale bekostiging van zorg: Werk in uitvoering. 2012. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/06/26/eindrapport-van-de-evaluatiecommissie-integrale-bekostiging-integrale-bekostiging-van-zorg-werk-in-uitvoering. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

  Google Scholar 

 24. 24.

  NSW. Integrated care in NSW. 2017. http://www.health.nsw.gov.au/integratedcare/pages/default.aspx. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

  Google Scholar 

 25. 25.

  http://www.integreo.be/nl. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

 26. 26.

  NHS England. Spreading new care models. 2017. https://www.england.nhs.uk/ourwork/futurenhs/new-care-models/. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

  Google Scholar 

 27. 27.

  Ministry of Health Singapore. Regional health systems. 2015. https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/pressRoom/Parliamentary_QA/2015/regional-health-systems.html. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

  Google Scholar 

 28. 28.

  CMS. State innovation models initiative: general information. 2017. https://innovation.cms.gov/initiatives/state-innovations/. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.

  Google Scholar 

 29. 29.

  World Bank Group, World Health Organization, Ministry of Finance, National Health and Family Planning Commission, Ministry of Human Resources and Social Security. Healthy China: deepening health reform in China. Washington DC: World Bank Group; 2016.

  Google Scholar 

 30. 30.

  ZonMw. Diabetes Ketenzorg. 2017. http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/diabetes-ketenzorg/algemeen/. Geraadpleegd op: 25 juli 2017.

  Google Scholar 

 31. 31.

  RIVM. Experimenteren met de keten-dbc diabetes. De eerste zichtbare effecten. Bilthoven: RIVM; 2009.

  Google Scholar 

 32. 32.

  http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/diseasemanagement-chronische-ziekten/algemeen/. Geraadpleegd op: 25 juli 2017.

 33. 33.

  Cramm JM, Tsiachristas A, Adams SA, et al. Evaluatie van disease management programma’s in Nederland. Rotterdam: EUR, Instituut BMG; 2014.

  Google Scholar 

 34. 34.

  ZonMw. Beter oud worden. 2016. http://www.beteroud.nl/docs/beteroud/over-ons/krachtboekje-npo.pdf. Geraadpleegd op: 25 juli 2017.

  Google Scholar 

 35. 35.

  http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/op-een-lijn/algemeen/. Geraadpleegd op: 25 juli 2017.

 36. 36.

  ZonMw. Evaluatie programma Op één lijn. Den Haag: ZonMw; 2015.

  Google Scholar 

 37. 37.

  Rijksoverheid. Kamerbrief over proeftuinen en pilots ‘betere zorg met minder kosten’. 2013. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/04/23/kamerbrief-over-proeftuinen-en-pilots-betere-zorg-met-minder-kosten. Geraadpleegd op: 25 juli 2017.

  Google Scholar 

 38. 38.

  RIVM. Landelijke monitor proeftuinen. Deel 1: beschrijving proeftuinen. Bilthoven: RIVM; 2014.

  Google Scholar 

 39. 39.

  RIVM. Samenwerken aan duurzame zorg. Landelijke monitor proeftuinen. Bilthoven: RIVM; 2015.

  Google Scholar 

Download references

Dankbetuiging

Bij het tot stand komen van deze tekst is dankbaar gebruikgemaakt van de inhoudelijke feedback van Renata Klop (adviseur bij ZonMw), Gerdie van Asseldonk (implementatiemedewerker bij ZonMw), Carlijn van Aalst en Karianne Jonkers (beiden programmasecretaris bij ZonMw).

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Dr. H. J. M. (Bert) Vrijhoef.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Vrijhoef, H.J.M.(., Baan, C.A., Nieboer, A.P. et al. Integratie van zorg. Tijdschr Gezondheidswet 95, 208–213 (2017). https://doi.org/10.1007/s12508-017-0068-z

Download citation