Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 95, Issue 5, pp 208–213 | Cite as

Integratie van zorg

Inzichten uit (onderzoeks)programma’s tussen 2005 en 2017
 • H. J. M. (Bert) VrijhoefEmail author
 • Caroline A. Baan
 • Anna Petra Nieboer
 • Ronald S. Batenburg
 • Pim P. Valentijn
Forum

Om zorg beter te laten aansluiten op de behoeften van individuele zorgvragers kent Nederland diverse (onderzoeks)programma’s waarbij integratie van zorg een belangrijke rol speelt. Met dit artikel beogen we lessen uit deze programma’s te trekken. Hiertoe beschrijven we op programmaniveau wat de doelen waren (doelen), welke kernactiviteiten zijn verricht (activiteiten), hoe deze zijn geëvalueerd (evaluatie) en welke hoofdaanbevelingen hieruit voortvloeien (aanbevelingen).

Sinds 2005 stuurt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan op een ‘programmatische aanpak’ van zorg voor mensen met (een risico op) een of meer chronische ziekten [1]. Hierbij hanteert het ministerie vier pijlers: zorgstandaarden, integrale bekostiging, het versterken van de samenhang tussen preventie en curatie, en zelfmanagement [1]. Meer dan tien jaar later zijn deze pijlers onverminderd belangrijk voor het ministerie. Ook het individuele zorgplan en zorggroepen worden hierbij ingezet [2]. De...

Notes

Dankbetuiging

Bij het tot stand komen van deze tekst is dankbaar gebruikgemaakt van de inhoudelijke feedback van Renata Klop (adviseur bij ZonMw), Gerdie van Asseldonk (implementatiemedewerker bij ZonMw), Carlijn van Aalst en Karianne Jonkers (beiden programmasecretaris bij ZonMw).

Literatuur

 1. 1.
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Programmatische aanpak van chronische zieken. Den Haag: Ministerie van VWS; 2008.Google Scholar
 2. 2.
  Rijksoverheid. Kwaliteit zorg bij chronische ziekte. 2017. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/kwaliteit-zorg-bij-chronische-ziekte. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.Google Scholar
 3. 3.
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Rijksbegroting. 2017.Google Scholar
 4. 4.
  World Health Organization. Framework on integrated, people centered health services. 2016. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_39-en.pdf. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.Google Scholar
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
  RIVM. Duurzame preventie, zorg en ondersteuning. 2017. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/D/Duurzame_preventie_zorg_en_ondersteuning. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.Google Scholar
 10. 10.
  Redding D. The narrative for person-centred coordinated care. J Integr Care 2013;21:315–25.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Valentijn P. Rainbow of Chaos. A study into the theory and practice of integrated primary care. Doctoraalthesis. Tilburg: Tilburg University; 2015.Google Scholar
 12. 12.
  Houdt S van, Heyrman J, Vanhaecht K, et al. An in-depth analysis of theoretical frameworks for the study of care coordination. Int J Integr Care 2013. doi: 10.5334/ijic.1068.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 13. 13.
  Berwick DM. The science of improvement. JAMA 2008;299:1182–4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. 14.
  Salter KL, Kothari A. Using realist evaluation to open the black box of knowledge translation: a state-of-the-art review. Implement Sci 2014;9:115.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 15. 15.
  Nieboer AP. Houdbare zorg en ondersteuning in tijden van crisis. Inaugurele rede. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; 2013.Google Scholar
 16. 16.
  Struijs JN, Drewes HW, Heijink R, et al. How to evaluate population management? Transforming the Care Continuum Alliance population health guide towards a broadly applicable analytical framework. Health Policy (New York) 2015;119:522–9.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Pawson R, Tilley N. Realistic evaluation. London: SAGE; 1997.Google Scholar
 18. 18.
  Pawson R, Tilley N. Realist evaluation. 2004. http://www.communitymatters.com.au/RE_chapter.pdf. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.Google Scholar
 19. 19.
  Busetto L, Luijkx K, Vrijhoef HJM. Development of the COMIC Model for the comprehensive evaluation of integrated care interventions. Int J Care Coord 2016;19:47–58.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Balasubramanian BA, Cohen DJ, Davis MM, et al. Learning evaluation: blending quality improvement and implementation research methods to study healthcare innovations. Implement Sci 2015;10:31.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 21. 21.
  Greehalgh T, Humphrey C, Hughes J, et al. How do you modernize a health services? A realist evaluation of whole-scale transformation in London. Milbank Q 2009;87:391–416.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Hendriks S, Kleefstra N, Warners J, Bilo H. Ketenzorg diabetes werkt wél. 2016. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ketenzorg-diabetes-werkt-wel.htm. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.Google Scholar
 23. 23.
  Rijksoverheid. Eindrapport van de Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging - Integrale bekostiging van zorg: Werk in uitvoering. 2012. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/06/26/eindrapport-van-de-evaluatiecommissie-integrale-bekostiging-integrale-bekostiging-van-zorg-werk-in-uitvoering. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.Google Scholar
 24. 24.
  NSW. Integrated care in NSW. 2017. http://www.health.nsw.gov.au/integratedcare/pages/default.aspx. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.Google Scholar
 25. 25.
  http://www.integreo.be/nl. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.
 26. 26.
  NHS England. Spreading new care models. 2017. https://www.england.nhs.uk/ourwork/futurenhs/new-care-models/. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.Google Scholar
 27. 27.
  Ministry of Health Singapore. Regional health systems. 2015. https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/pressRoom/Parliamentary_QA/2015/regional-health-systems.html. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.Google Scholar
 28. 28.
  CMS. State innovation models initiative: general information. 2017. https://innovation.cms.gov/initiatives/state-innovations/. Geraadpleegd op: 25 jul 2017.Google Scholar
 29. 29.
  World Bank Group, World Health Organization, Ministry of Finance, National Health and Family Planning Commission, Ministry of Human Resources and Social Security. Healthy China: deepening health reform in China. Washington DC: World Bank Group; 2016.Google Scholar
 30. 30.
  ZonMw. Diabetes Ketenzorg. 2017. http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/diabetes-ketenzorg/algemeen/. Geraadpleegd op: 25 juli 2017.Google Scholar
 31. 31.
  RIVM. Experimenteren met de keten-dbc diabetes. De eerste zichtbare effecten. Bilthoven: RIVM; 2009.Google Scholar
 32. 32.
 33. 33.
  Cramm JM, Tsiachristas A, Adams SA, et al. Evaluatie van disease management programma’s in Nederland. Rotterdam: EUR, Instituut BMG; 2014.Google Scholar
 34. 34.
  ZonMw. Beter oud worden. 2016. http://www.beteroud.nl/docs/beteroud/over-ons/krachtboekje-npo.pdf. Geraadpleegd op: 25 juli 2017.Google Scholar
 35. 35.
 36. 36.
  ZonMw. Evaluatie programma Op één lijn. Den Haag: ZonMw; 2015.Google Scholar
 37. 37.
  Rijksoverheid. Kamerbrief over proeftuinen en pilots ‘betere zorg met minder kosten’. 2013. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/04/23/kamerbrief-over-proeftuinen-en-pilots-betere-zorg-met-minder-kosten. Geraadpleegd op: 25 juli 2017.Google Scholar
 38. 38.
  RIVM. Landelijke monitor proeftuinen. Deel 1: beschrijving proeftuinen. Bilthoven: RIVM; 2014.Google Scholar
 39. 39.
  RIVM. Samenwerken aan duurzame zorg. Landelijke monitor proeftuinen. Bilthoven: RIVM; 2015.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • H. J. M. (Bert) Vrijhoef
  • 1
  • 6
  • 7
  Email author
 • Caroline A. Baan
  • 2
  • 8
 • Anna Petra Nieboer
  • 3
 • Ronald S. Batenburg
  • 4
  • 9
 • Pim P. Valentijn
  • 1
  • 5
 1. 1.Patiënt & ZorgMaastricht UMC+MaastrichtNederland
 2. 2.TranzoTilburg UniversityTilburgNederland
 3. 3.iBMGErasmus Universiteit RotterdamRotterdamNederland
 4. 4.NIVEL UtrechtUtrechtNederland
 5. 5.EssenburghHierdenNederland
 6. 6.HuisartsgeneeskundeVrije Universiteit BrusselBrusselBelgië
 7. 7.Panaxea bvAmsterdamNederland
 8. 8.RIVMBilthovenNederland
 9. 9.Faculteit der Sociale WetenschappenRadboud Universiteit NijmegenNijmegenNederland

Personalised recommendations