Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 95, Issue 5, pp 200–203 | Cite as

Voorlichtingsmaterialen over alcohol voor vmbo- en praktijkscholieren

Verbeteren narratieven de effecten?
 • Simon Zebregs
 • Bas van den PutteEmail author
 • Anneke de Graaf
 • Jeroen Lammers
 • Peter Neijens
Praktijk
 • 131 Downloads

Health education about alcohol for prevocational and special education students

Do narratives improve effectiveness?

Abstract

In this paper we present three studies that have been conducted amongst first year prevocational and special education students in which we examined whether narratives increase the effectiveness of health education materials. We compare various forms of narratives with standard expository materials. Results show short-term effects of exposure to health education materials on knowledge about the negative consequences of drinking alcohol. This effect is similar for materials with and without narratives. We did not find any effects on attitude or intention to drink alcohol.

Keywords

health education alcohol narratives 

Literatuur

 1. 1.
  Kepper A, Monshouwer K, Dorsselaer S van, et al. Middelengebruik door jongeren. Tijdschr Gezondheidswet 2012;90:287–94.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Schrijvers CTM, Schuit AJ. Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau: aangrijpingspunten voor preventie. Bilthoven: RIVM; 2010.Google Scholar
 3. 3.
 4. 4.
  Lang A. The limited capacity model of mediated message processing. J Commun 2000;50:46–70.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Land JFH. Zwakke lezers, sterke teksten? Effecten van tekst- en lezerskenmerken op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmbo-leerlingen. Utrecht: Universiteit van Utrecht; 2009.Google Scholar
 6. 6.
  Green MC. Research challenges in narrative persuasion. Inf Des J 2008;16:47–52.Google Scholar
 7. 7.
  Graaf AD, Sanders J, Hoeken H. Characteristics of narrative interventions and health effects: a review of the content, form, and context of narratives in health-related narrative persuasion research. Rev Commun Res 2016;4:88–131.Google Scholar
 8. 8.
  Land J, Sanders T, Bergh H van den. Effectieve tekststructuur voor het vmbo: een corpus-analytisch en experimenteel onderzoek naar tekstbegrip en tekstwaardering van vmbo-leerlingen voor studieteksten. Pedagog Stud 2008;85:76–94.Google Scholar
 9. 9.
  Garner R, Gillingham MG, White CS. Effects of ‘seductive details’ on macroprocessing and microprocessing in adults and children. Cogn Instr 1989;6:41–57.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Mayer RE. Multimedia learning. In: Ross B (redactie). Psychology of learning and motivation. San Diego: Academic Press; 2002.Google Scholar
 11. 11.
  Hunt E. Information processing and intelligence: where we are and where we are going. In: Sternberg RJ, Pretz JE (redactie). Cognition and intelligence: identifying the mechanisms of the mind. Cambridge: Cambridge University Press; 2005.Google Scholar
 12. 12.
  Green MC, Brock TC. The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. J Pers Soc Psychol 2000;79:701–21.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Kreuter MW, Green MC, Cappella JN, et al. Narrative communication in cancer prevention and control: a framework to guide research and application. Ann Behav Med 2007;33:221–35.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. 14.
  Fishbein M, Yzer MC. Using theory to design effective health behavior interventions. Commun Theory 2003;13:164–83.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Chen S, Shechter D, Chaiken S. Getting at the truth or getting along: accuracy-versus impression-motivated heuristic and systematic processing. J Pers Soc Psychol 1996;71:262–75.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Murphy ST, Frank LB, Chatterjee JS, et al. Narrative versus nonnarrative: the role of identification, transportation, and emotion in reducing health disparities. J Commun 2013;63:116–37.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • Simon Zebregs
  • 1
 • Bas van den Putte
  • 1
  • 3
  Email author
 • Anneke de Graaf
  • 2
 • Jeroen Lammers
  • 3
 • Peter Neijens
  • 1
 1. 1.Amsterdam School of Communication Research ASCoR, Afdeling CommunicatiewetenschapUniversiteit van AmsterdamAmsterdamNederland
 2. 2.Centre for Language StudiesRadboud UniversiteitNijmegenNederland
 3. 3.Trimbos-InstituutUtrechtNederland

Personalised recommendations