Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 95, Issue 4, pp 160–163 | Cite as

Hoe bruikbaar zijn de begrippen vitaliteit, veerkracht en positieve gezondheid voor interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn?

Een dialoogsessie
 • Rob Arnoldus
 • AnneLoes van Staa
 • Guido Walraven
Forum
 • 983 Downloads

De laatste jaren is de samenwerking tussen disciplines toegenomen, bijvoorbeeld in sociale wijkteams waarin sociaal werkers en gezondheidswerkers vaak samen optrekken. Bij interprofessionele samenwerking lijken het ontstaan van een gemeenschappelijke taal en het ontwikkelen van gedeelde concepten van belang. Daarbij spelen praktijkgerichte onderzoekers en lectoren een constructieve rol in kennisateliers of werkplaatsen sociaal domein. Lectoraten willen immers onderzoek, onderwijs, beleid en beroepspraktijk met elkaar verbinden.

Begin mei 2017 vond in Rotterdam een dialoogsessie plaats over de vraag naar de bruikbaarheid en betekenis van de begrippen positieve gezondheid, vitaliteit en veerkracht voor de beoogde interprofessionele samenwerking in zorg en welzijn. Dragen dergelijke begrippen bij aan een gemeenschappelijke basis in de domeinen zorg en welzijn? Of scheppen ze verwarring?

De bijeenkomst was georganiseerd door lectoren van Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam. Bijna...

Literatuur

 1. 1.
  Huber M. Towards a new, dynamic concept of health. Proefschrift. Maastricht: Universiteit Maastricht; 2014.Google Scholar
 2. 2.
  Blaxter M. Health. Cambridge: Polity Press; 2004.Google Scholar
 3. 3.
  Stel J van der. Definitie ‘gezondheid’ aan herziening toe. Med Contact. 2016;71:18–9.Google Scholar
 4. 4.
  Poiesz T, Caris J, Lapré F. Gezondheid: een definitie? TSG. 2016;94:252–5.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • Rob Arnoldus
  • 1
 • AnneLoes van Staa
  • 2
 • Guido Walraven
  • 3
 1. 1.Kenniscentrum TalentontwikkelingHogeschool RotterdamRotterdamNederland
 2. 2.Kenniscentrum ZorginnovatieHogeschool RotterdamRotterdamNederland
 3. 3.Onderzoeksgroep Welzijn & EmpowermentHogeschool InhollandRotterdamNederland

Personalised recommendations