Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 95, Issue 3, pp 95–96 | Cite as

Tabaksontmoediging: we moeten harder dweilen

 • Esther A. CroesEmail author
 • Petra Hopman
Redactioneel

€ 33.000.000.000, dat is wat roken de Nederlandse samenleving elk jaar kost [1]. En ook: elk half uur een dode door roken, van wie er jaarlijks 11.000 sterven aan kanker. Dan zijn de duizenden doden door meeroken nog niet eens meegeteld. Nederland heeft nog zo’n 3,5 miljoen rokers. En elke dag opnieuw beginnen 75 kinderen met dagelijks roken, wat in het kwetsbare kinderbrein min of meer gelijk staat aan verslaving. Het RIVM berekende dat 13,1 % van de totale ziektelast in 2014 samenhing met tabaksgebruik [2].

Om het aantal rokers in Nederland te verminderen, zet de overheid in op minder aanwas van rokers (preventie) en grotere uitstroom (meer stoppers). De kraan dicht en dan dweilen. Op het gebied van preventie is de afgelopen jaren duidelijk vooruitgang geboekt: terwijl in 1999 nog 54 % van de scholieren wel eens had gerookt, daalde dit naar 33 % in 2011 en 23 % in 2015 [2]. De resultaten op het gebied van stoppen met roken stemmen minder vrolijk. Al jaren schommelt het percentage...

Literatuur

 1. 1.
  Polder JJ, Gils PF van, Kok L, Talhout R, Feenstra TL. De rekening van roken. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;160:D833.PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  NDM. Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2016/Annual Review National Drug Monitor. Utrecht Den Haag: Trimbos-instituut WODC; 2016.Google Scholar
 3. 3.
  Willems RA, Willemsen MC, Smit ES, Nagelhout GE, Janssen E, Vries H de. Which smoking cessation aids are proven effective according to smokers who want to quit smoking? A report from the Netherlands. Tob Control. 2014;23:525–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Borland R, Li L, Driezen P, Wilson N, Hammond D, Thompson ME, et al. Cessation assistance reported by smokers in 15 countries participating in the International Tobacco Control (ITC) policy evaluation surveys. Addiction. 2012;107:197–205.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 5. 5.
  Willems RA, Willemsen MC, Nagelhout GE, Vries H de. Understanding smokers’ motivation to use evidence-based smoking cessation aids. Nicotine Tob Res. 2013;15:167–76.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Kleinjan M, Bommelé J, Verdurmen J, Laar M van. Het bespreken van (stoppen met) roken door de huisarts en andere zorgverleners (tandartsen, medisch specialisten en verloskundigen), factsheet. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Nationaal Expertisecentrum TabaksontmoedigingTrimbos-instituutUtrechtNederland

Personalised recommendations