Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 94, Issue 7, pp 256–258 | Cite as

Twee manieren om te vragen of iemand mantelzorg geeft

 • Alice de Boer
 • Mirjam de Klerk
 • Arjen de Wit
 • René Bekkers
Forum

Samenvatting

Mantelzorg is de hulp die mensen elkaar geven vanwege de onderlinge band die zij hebben. Dit lijkt een heldere definitie, maar het is niet eenvoudig om eenduidig vast te stellen wie er mantelzorg geven. De manier waarop je hiernaar vraagt kan tot grote verschillen in de gerapporteerde prevalentie van mantelzorg leiden. In deze bijdrage gaan we na in hoeverre verschillende vragen met verschillende schattingen van mantelzorg samenhangen.

Abstract

Two ways to ask if someone provides informal care

There are several definitions or approaches of informal care. These definitions and approaches lead to criteria for in- or exclusion of specific groups of caregivers. These criteria are: the care receivers’ health problem; the caregiver and care receiver’s relationship; type of help. We report results of a survey experiment applying different criteria on a sample of adults in the Netherlands. They result in different estimates of the size and composition of the population of informal caregivers. When a broad definition is applied, including help to healthy people, the estimated size of the informal caregiver population is 47% in 2014. A more restrictive estimate, based on the combination of several criteria including health problems of the care receiver, results in 20% informal caregivers. Both definitions lead to over-representation of middle aged people and people with small jobs. The percentage men and women who provide informal care is strongly dependent on the formulation of the question. Kewords: informal care, definition, questionnaire

Literatuur

 1. 1.
  Timmermans, JM, Schellingerhout R, Boer AH de. Wat heet mantelzorg? Prevalentie van verschillende vormen van mantelzorg in Nederland. TSG 2004;82:229-35.Google Scholar
 2. 2.
  OECD. Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. Paris: OECD, 2011. http://www.oecd.org/els/health-systems/47884865.pdf,
 3. 3.
  Klerk M de, Boer A de, Plaisier I et al. Informele hulp: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2015.Google Scholar
 4. 4.
  Bekkers R, Schuyt T, Gouwenberg B (red.). Geven in Nederland 2015; Giften nalatenschappen, sponsoring en vrijwilligerswerk. Amsterdam: Reed Business Information, 2015.Google Scholar
 5. 5.
  Rooney P, Steinberg K, Schervish PG. Methodology is destiny: the effect of survey prompts on reported levels of giving and volunteering. Nonprofit Volunt Sector Quart 2004;33(4):628-54.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Bekkers R, Wiepking P. To give or not to give, that us the question: how methodology is destiny in Dutch giving data. Nonprofit Volunt Sector Quart 2006;35(3):533-40.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Oudijk D, Boer A de, Woittiez I et al. Mantelzorg uit de doeken. Een actueel beeld van het aantal mantelzorgers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010.Google Scholar

Copyright information

© Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (VVW) 2016

Authors and Affiliations

 • Alice de Boer
  • 1
  • 2
 • Mirjam de Klerk
  • 1
 • Arjen de Wit
  • 2
 • René Bekkers
  • 2
 1. 1.SCPDen HaagThe Netherlands
 2. 2.Vrije UniversiteitAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations