Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 94, Issue 2, pp 73–80 | Cite as

Risico-indicatoren van emotionele stoornissen bij mantelzorgers

Resultaten van NEMESIS-2
 • Marlous Tuithof
 • Margreet ten Have
 • Saskia van Dorsselaer
 • Els Bransen
 • Ron de Graaf
Wetenschappelijke artikelen
 • 599 Downloads

Samenvatting

Nederland telt ongeveer 3,5 miljoen mantelzorgers. Gezien de voortschrijdende vergrijzing en extramuralisering van de zorg, zal dit aantal in de toekomst waarschijnlijk toenemen. Kennis over de relatie tussen het geven van mantelzorg en psychische stoornissen bij de mantelzorger is beperkt. Met gegevens van de tweede meting van de ’Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2’ (NEMESIS-2), een landelijke cohort studie naar psychische aandoeningen onder volwassen Nederlanders (n=5303; 21-68 jaar) onderzochten wij met een gestructureerd diagnostisch interview de prevalentie van stemmings- en angststoornissen (twee veelvoorkomende psychische stoornissen, hierna aangeduid met emotionele stoornissen). Daarnaast zijn risico-indicatoren voor deze stoornissen bepaald bij mantelzorgers. Mantelzorg werd breed gedefinieerd als het verlenen van enigerlei zorg aan een hulpbehoevende uit het sociale netwerk. Een derde van de respondenten verleende mantelzorg (31,1%), deze zorg varieerde in tijd (≥8 uur/week: 32,1%) en duur (≥1 jaar: 48,7%). Mantelzorgers hadden niet vaker een emotionele stoornis dan andere, vergelijkbare, Nederlanders. Geen betaald werk hebben, zonder partner wonen, beperkte sociale steun ervaren, zorg verlenen aan een eerstegraads familielid, partner of vriend, en mantelzorg bieden in de vorm van emotionele steun verhoogden het risico op een emotionele stoornis onder mantelzorgers. Deze risico-indicatoren kunnen gebruikt worden om preventieprogramma’s af te stemmen op kwetsbare mantelzorgers.

Trefwoorden

mantelzorg stemmings- en angststoornissen risico-indicatoren algemene bevolkingsstudie 

Abstract

Risk-indicators for emotional disorders among informal caregivers. Results from NEMESIS-2

There are approximately 3.5 million informal caregivers in the Netherlands. Due to projected demographic developments and care transitions, these numbers may increase substantially in the future. Knowledge regarding the relationship between informal caregiving and emotional disorders among informal caregivers is lacking. Using data from the second wave of the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2), a nationally representative survey among Dutch adults (n=5,303; 21-68 years old), we investigated the prevalence of mood and anxiety disorders (two common mental disorders, hereafter referred to as emotional disorders) using a structured diagnostic instrument. Also, risk-indicators among informal caregivers were examined. Informal care was defined as giving any unpaid care to a relative or close friend in the past year. One-third of the respondents provided informal care (31.1%), which ranged in time spent (≥8 hours/week: 32.1%) and duration (≥1 year: 48.7%). Informal caregiving was not associated with having any 12-month emotional disorder. Having no paid job, living without a partner, lack of social support, giving care to a first-degree relative, partner or close friend and giving emotional support increased the risk for any emotional disorder among caregivers. These risk indicators can be used to optimize prevention programs for the most vulnerable caregivers. Keywords: informal care, mood and anxiety disorders, risk indicators, general population study

Literatuur

 1. 1.
  Oudijk D, Boer A de, Woittiez I, Timmermans J, Klerk M de. Mantelzorg uit de doeken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010.Google Scholar
 2. 2.
  Sadiraj K, Timmermans J, Ras M, Boer A de. De toekomst van de mantelzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.Google Scholar
 3. 3.
  Gezondheidsmonitor GGD’en, CBS en RIVM, 2012.Google Scholar
 4. 4.
  Pinquart M, Sorensen S. Differences between caregivers and noncaregivers in psychological health and physical health: a meta-analysis. Psychol Aging 2003;18:250-67.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Cuijpers P. Depressive disorders in caregivers of dementia patients: a systematic review. Aging Ment Health 2005;9:325-30.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Seeher K, Low LF, Reppermund S, Brodaty H. Predictors and outcomes for caregivers of people with mild cognitive impairment: a systematic literature review. Alzheimers Dement 2013;9:346-55.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Awad AG, Voruganti LN. The burden of schizophrenia on caregivers: a review. Pharmacoeconomics 2008;26:149-162.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Covinsky KE, Newcomer R, Fox P et al. Patient and caregiver characteristics associated with depression in caregivers of patients with dementia. J Gen Intern Med 2003;18:1006-14.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 9. 9.
  Shahly V, Chatterji S, Gruber MJ et al. Cross-national differences in the prevalence and correlates of burden among older family caregivers in the World Health Organization World Mental Health (WMH) Surveys. Psychol Med 2013;43:865-79.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 10. 10.
  Schulz R, Newsom J, Mittelmark M, Burton L, Hirsch C, Jackson S. Health effects of caregiving: the caregiver health effects study: an ancillary study of the Cardiovascular Health Study. Ann Behav Med 1997;19:110-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Pinquart M, Sorensen S. Associations of stressors and uplifts of caregiving with caregiver burden and depressive mood: a meta-analysis. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2003;58:112-28.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Ho SC, Chan A, Woo J, Chong P, Sham A. Impact of caregiving on health and quality of life: a comparative population-based study of caregivers for elderly persons and noncaregivers. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2009;64:873-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Cooper C, Katona C, Orrell M, Livingston G. Coping strategies, anxiety and depression in caregivers of people with Alzheimer’s disease. Int J Geriatr Psychiatry 2008;23:929-36.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. 14.
  Phillips AC, Gallagher S, Hunt K, Der G, Carroll D. Symptoms of depression in non-routine caregivers: the role of caregiver strain and burden. Br J Clin Psychol 2009;48:335-46.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Cochrane JJ, Goering PN, Rogers JM. The mental health of informal caregivers in Ontario: an epidemiological survey. Am J Public Health 1997;87:2002-7.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 16. 16.
  Bransen E. Mantelzorgers van mensen met een psychische aandoening. Utrecht: Trimbos-instituut, 2011.Google Scholar
 17. 17.
  Bransen E, Gee A de, Jonge M de. Psychische problemen in de familie: een groepscursus voor mantelzorgers. Tijdschr Gezondheidswet 2013;91:139-42.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Smit F, Vlasveld M, Beekman AT, Cuijpers P, Schoevers RA, Ruiter M et al. Depressiepreventie. Stand van zaken, nieuwe richtingen. Utrecht: Trimbos-instituut, 2013.Google Scholar
 19. 19.
  Joling KJ, Smit F, Marwijk HW van et al. Identifying target groups for the prevention of depression among caregivers of dementia patients. Int Psychogeriatr 2012;24:298-306.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 20. 20.
  Hirst M. Carer distress: a prospective, population-based study. Soc Sci Med 2005;61:697-708.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Yates ME, Tennstedt S, Chang BH. Contributors to and mediators of psychological well-being for informal caregivers. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 1999;54:12-22.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Hammond T, Weinberg MK, Cummins RA. The dyadic interaction of relationships and disability type on informal carer subjective well-being. Qual Life Res 2013;23:1535-42.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Strauss JR. Caregiving for parents and in-laws: commonalities and differences. J Gerontol Soc Work 2013;56:49-66.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. 24.
  Robison J, Fortinsky R, Kleppinger A, Shugrue N, Porter M. A broader view of family caregiving: effects of caregiving and caregiver conditions on depressive symptoms, health, work, and social isolation. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2009;64:788-98.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. 25.
  Stephens MA, Townsend AL, Martire LM, Druley JA. Balancing parent care with other roles: interrole conflict of adult daughter caregivers. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2001;56:24-34.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Rodakowski J, Skidmore ER, Rogers JC, Schulz R. Does social support impact depression in caregivers of adults ageing with spinal cord injuries? Clin Rehabil 2013;27:565-75.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 27. 27.
  Clay OJ, Roth DL, Wadley VG, Haley WE. Changes in social support and their impact on psychosocial outcome over a 5-year period for African American and White dementia caregivers. Int J Geriatr Psychiatry 2008;23:857-62.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. 28.
  Rodakowski J, Skidmore ER, Rogers JC, Schulz R. Role of social support in predicting caregiver burden. Arch Phys Med Rehabil 2012;93:2229-36.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 29. 29.
  Graaf R de, Dorsselaer S van, Tuithof M, Have M ten. Sociodemographic and psychiatric predictors of attrition in a prospective psychiatric epidemiological study among the general population. Result of the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2. Compr Psychiatry 2013;54:1131-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 30. 30.
  Graaf R de, Have M ten, Dorsselaer S van. Opzet van de bevolkingsstudie NEMESIS-2. Tijdschr Psychiatr 2012;54:17-26.PubMedGoogle Scholar
 31. 31.
  Kessler RC, Üstün TB. The WHO World Mental Health Surveys. Global Perspectives on the Epidemiology of Mental Disorders. New York: Cambridge University Press, 2008.Google Scholar
 32. 32.
  Haro JM, Arbabzadeh-Bouchez S, Brugha TS et al. Concordance of the Composite International Diagnostic Interview Version 3.0 (CIDI 3.0) with standardized clinical assessments in the WHO World Mental Health surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2006;15:167-80.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 33. 33.
  Have M ten, Graaf R de, Weeghel J van, Dorsselaer S van. The association between common mental disorders and violence: to what extent is it influenced by prior victimization, negative life events and low levels of social support? Psychol Med 2014;44:1485-98.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 34. 34.
  Graaf R de, Tuithof M, Dorsselaer S van, Have M ten. Verzuim door psychische en somatische aandoeningen bij werkenden. Tijdschr Arbeidsvraagstukken 2013;29:322-37.Google Scholar
 35. 35.
  Newson R. PUNAF: Stata module to compute population attributable fractions for cohort studies. 2013. Boston College Department of Economics, Statistical Software Components S457193.Google Scholar
 36. 36.
  Statacorp. Stata Statistical Software: Release 12. College Station, Texas, Statacorp LP: 2011.Google Scholar
 37. 37.
  Graaf R de, Tuithof M, Dorsselaer S van, Have M ten. Comparing the effects on work performance of mental and physical disorders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2012;47:1873-83.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 38. 38.
  Baillargeon J. Characteristics of the healthy worker effect. Occup Med 2001;16:359-66.PubMedGoogle Scholar
 39. 39.
  Buyck JF, Bonnaud S, Boumendil A et al. Informal caregiving and self-reported mental and physical health: results from the Gazel Cohort Study. Am J Public Health 2011;101:1971-9.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 40. 40.
  Graaf R de, Have M ten, Gool C van, Dorsselaer S van. Prevalentie van psychische aandoeningen en trends van 1996 tot 2009; resultaten van NEMESIS-2. Tijdschr Psychiatr 2012;54:27-38.PubMedGoogle Scholar
 41. 41.
  Kramer BJ. Gain in the caregiving experience: where are we? What next? Gerontologist 1997;37:218-32.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 42. 42.
  Ratcliffe J, Lester LH, Couzner L, Crotty M. An assessment of the relationship between informal caring and quality of life in older community-dwelling adults - more positives than negatives? Health Soc Care Community 2013;21:35-46.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 43. 43.
  Straten A van, Cuijpers P, Smits N. Effectiveness of a web-based self-help intervention for symptoms of depression, anxiety, and stress: randomized controlled trial. J Med Internet Res 2008;10:e-7.Google Scholar
 44. 44.
  Spek V, Cuijpers P, Nyklicek I et al. One-year follow-up results of a randomized controlled clinical trial on internet-based cognitive behavioural therapy for subthreshold depression in people over 50 years. Psychol Med 2008;38:635-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 45. 45.
  Warmerdam L, van Straten A, Twisk J, Riper H, Cuijpers P. Internet-based treatment for adults with depressive symptoms: randomized controlled trial. J Med Internet Res 2008;10:e4-4.CrossRefGoogle Scholar
 46. 46.
  Pot AM, Blom MM, Willemse BM. Acceptability of a guided self-help Internet intervention for family caregivers: mastery over dementia. Int Psychogeriatr 2015;27:1343-54.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 47. 47.
  Vermaas M. Oog voor mantelzorg. Opsporen en ondersteunen helpt overbelasting voorkomen. POH Special Ouderen 2011;2:10-13.Google Scholar
 48. 48.
  VWS Kamerbrief van staatssecretaris van Rijn. Versterken, verlichten en verbinden. Den Haag: VWS, 2013.Google Scholar
 49. 49.
  Bransen E, Havinga P. Oog voor mantelzorgers. Praktijkervaringen van zes Leidse organisaties met Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers (POM). Utrecht: Trimbos instituut, 2012.Google Scholar
 50. 50.
  Lopez-Hartmann M, Wens J, Verhoeven V & amp; Remmen R. The effect of caregiver support interventions for informal caregivers of community-dwelling frail elderly: a systematic review. Int J Integr Care 2012; 12:e13-3.Google Scholar
 51. 51.
  Bolier L, Haverman M, Kramer J et al. An Internet-based intervention to promote mental fitness for mildly depressed adults: randomized controlled trial. J Med Internet Res 2013;15:e200.CrossRefGoogle Scholar
 52. 52.
  Bransen E, Paalvast M, Slaats M. De kracht van naasten ontsluiten. Tijdschr Psychotherapie 2014;40:20-33.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (VVW) 2016

Authors and Affiliations

 • Marlous Tuithof
  • 1
 • Margreet ten Have
  • 1
 • Saskia van Dorsselaer
  • 1
 • Els Bransen
  • 1
 • Ron de Graaf
  • 1
 1. 1.Trimbos-instituutUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations