Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 93, Issue 6, pp 216–220

Foetaal Alcohol Spectrum Stoornis - een overzicht van de huidige situatie

 • S. Roozen
 • G-J.Y. Peters
 • G. Kok
 • D. Townend
 • J.G. Nijhuis
 • G.H. Koek
 • L.M.G. Curfs
Forum

DOI: 10.1007/s12508-015-0088-5

Cite this article as:
Roozen, S., Peters, GJ., Kok, G. et al. Tijdschr Gezondheidswet (2015) 93: 216. doi:10.1007/s12508-015-0088-5

Samenvatting

De ontwikkeling van het ongeboren kind kan ernstig in gevaar worden gebracht door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Deze prenatale blootstelling aan alcohol kan leiden tot levenslange lichamelijke afwijkingen, gedragsstoornissen en cognitieve beperkingen. De Foetaal Alcohol Spectrum Stoornis (FASD) treft alle samenlevingen en is wereldwijd een onderschat probleem. Over de ernst en omvang van het probleem is nog weinig bekend. Schaarse literatuur geeft inzicht in de met deze aandoening gepaard gaande gezondheids- en socio-economische kosten. FASD is vermijdbaar, vandaar het belang van preventie. Het vergroten van het publieke bewustzijn voor het onderwerp is wenselijk. Ook is meer kennis vereist voor de onderbouwing van behandelings- en begeleidingsprogramma’s. Evidence-based gezondheidsbevordering programma’s zijn noodzakelijk.

Abstract

Fetal Alcohol Spectrum Disorder; a review of the current situation

Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) has been recognized as one of the leading preventable forms of intellectual disabilities. The unborn baby is put at risk when ethyl alcohol is consumed during pregnancy. Prenatal exposure may lead to lifelong structural, behavioral and cognitive disorders. FASD affects all communities and is an underestimated problem worldwide. However knowledge about FASD is scarce. Literature is emerging nowadays to gain a better inside in the global burden, related behavioral patterns and underlying mechanism. Early FASD prevention is important to increase public awareness, knowledge and clinical management. Therefore evidence-based health promotion programs should be developed.

fetal alcohol syndrome FASD health education prevention intervention 

Copyright information

© Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (VVW) 2015

Authors and Affiliations

 • S. Roozen
  • 1
  • 2
 • G-J.Y. Peters
  • 1
  • 3
 • G. Kok
  • 1
  • 2
 • D. Townend
  • 1
  • 4
 • J.G. Nijhuis
  • 1
  • 5
 • G.H. Koek
  • 1
  • 6
 • L.M.G. Curfs
  • 1
  • 7
 1. 1.Gouverneur Kremers CentrumMaastricht University Medical Centre+MaastrichtThe Netherlands
 2. 2.Vakgroep Arbeids- en Sociale PsychologieMaastricht UniversityMaastrichtThe Netherlands
 3. 3.Faculteit Psychologie en OnderwijswetenschappenOpen UniversiteitHeerlenThe Netherlands
 4. 4.Vakgroep Gezondheid, Ethiek en SamenlevingMaastricht UniversityMaastrichtThe Netherlands
 5. 5.Afdeling Obstetrie en GynaecologieMaastricht University Medical Centre+MaastrichtThe Netherlands
 6. 6.Afdeling interne geneeskunde, onderafdeling Maag-, Darm-, LeverziektenMaastricht University Medical Centre+MaastrichtThe Netherlands
 7. 7.Vakgroep GeneticaMaastricht University Medical Centre+MaastrichtThe Netherlands

Personalised recommendations