Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 92, Issue 4, pp 133–134 | Cite as

Europese samenwerking in onderzoek wordt steeds belangrijker

  • Martijntje Bakker
Redactioneel
  • 116 Downloads

Samenvatting

Voor het aanvragen van onderzoeksmiddelen zullen onderzoekers in Nederland vaak in eerste instantie een aanvraag indienen bij een Nederlandse subsidiegever, zoals bijvoorbeeld NWO of ZonMw. Dit gebeurt meestal in concurrentie en met de komst van de recessie wordt het ook steeds moeilijker om een project gefinancierd te krijgen. De succespercentages nemen dan ook behoorlijk af en de druk op de beperkte onderzoeksmiddelen is groot.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  1. 1.ZonMwDen HaagThe Netherlands

Personalised recommendations