Skip to main content

Gecombineerde leefstijl interventies in Nederland: ervaringen uit de BeweegKuur

Vanwege de dreiging van onbeheersbare kosten in de gezondheidszorg gaf minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2007 aan te willen bezuinigen door middel van preventie. In zijn ‘Kaderbrief 2007-2011, Visie op gezondheid en preventie’, beschreef de minister het belang van preventie en benoemde het als een speerpunt voor het gezondheidsbeleid. Eind 2007 startte het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), in opdracht van het ministerie van VWS, met de ontwikkeling van de BeweegKuur ter preventie van diabetes mellitus type 2. De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijl interventie waarin deelnemers vanuit de huisartsenpraktijk doorverwezen worden naar een leefstijladviseur (meestal de praktijkondersteuner of een fysiotherapeut), die de deelnemer gedurende een jaar begeleidt naar een gezondere leefstijl. De deelnemer kan zelfstandig gaan bewegen of wordt, indien nodig, door de leefstijladviseur verwezen naar de fysiotherapeut om daar te starten met bewegen. Ook worden alle deelnemers verwezen naar de diëtist voor zowel individuele als groepsbijeenkomsten. De intentie op lange termijn was om de BeweegKuur en in essentie vergelijkbare gecombineerde leefstijlinterventies zoals Bewegen op Recept, 1 van Klacht naar Kracht 2 en Big!- Move 3-4 op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. In dit artikel geven we een beschouwing van het implementatieproces van de BeweegKuur, als een sprekend voorbeeld van de ontwikkelingen ten aanzien van gecombineerde leefstijlinterventies in de eerstelijns zorg in Nederland.

Abstract

Combined lifestyle interventions in the Netherlands: experiences gained with the BeweegKuur intervention This paper gives a reflection on the development, implementation and dissemination processes of the BeweegKuur in primary care. The implementation of the programme took a lot of time and energy on the part of the health care providers. During the implementation process, multidisciplinary networks were formed and the contacts with local exercise facilities improved. Although it is plausible that without BeweegKuur, some of these processes would also have come about, they would probably have taken more time and effort and would have remained more local.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Schmidt M, Absalah S, Stronks K. Wat beweegt de deelnemer? Een evaluatie van het project ‘bewegen op recept’ in Den Haag. Amsterdam: Academisch Medisch Centrum, 2006.

  Google Scholar 

 2. GGD Rotterdam-Rijnmond. Zorgmonitor: Rotterdams Leefstijlprogramma Van Klacht naar Kracht. Rotterdam: GGD Rotterdam-Rijnmond, 2008.

  Google Scholar 

 3. Overgoor L, Aalders M. Big!Move. Evaluatieverslag Big!Move, april 2003-juni 2004. Amsterdam: Gezondheidscentrum Venserpolder, 2004.

  Google Scholar 

 4. Overgoor L, Aalders M. Big!Move, beweging in gedrag van patient en huisarts. Huisarts Wet 2006;49:42-5.

  Article  Google Scholar 

 5. Helmink JHM, Boekel LC van, Kremers SPJ. Implementatie van de Beweeg-Kuur: Monitorstudie onder zorgverleners, najaar 2010. Maastricht: Maastricht University, 2011.

  Google Scholar 

 6. Helmink JHM, Cox VCM, Kremers SPJ. Implementatie van de BeweegKuur: Een pilot studie. Maastricht: Maastricht University, 2009.

  Google Scholar 

 7. Helmink JHM, Meis JJM, Kremers SPJ. Een jaar BeweegKuur, en dan? Een onderzoek naar de bevorderende en belemmerende contextuele factoren. Maastricht: Maastricht University, 2010.

  Google Scholar 

 8. Helmink JHM, Boekel LC van, Kremers SPJ. Implementatie van de Beweeg-Kuur in de regio. Evaluatie onder ROS-adviseurs. Maastricht: Maastricht University, 2010.

  Google Scholar 

 9. Helmink JHM, Boekel LC van, Kremers SPJ. Doorontwikkeling van de BeweegKuur voor Overgewicht & Obesitas. Maastricht: Maastricht University, 2010.

  Google Scholar 

 10. Helmink JHM, Boekel LC van, Sluis ME Van Der, Kremers SPJ. Lange termijn evaluatie onder deelnemers aan de BeweegKuur: Rapportage van de resultaten van een follow-up meting bij deelnemers. Maastricht: Maastricht University, 2011.

  Google Scholar 

 11. Raaijmakers LGM, Helmink JHM, Hamers FJM, Kremers SPJ. Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners, najaar 2011. Maastricht: Maastricht University, 2012.

  Google Scholar 

 12. www.beweegkuur.nl

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Judith H.M. Helmink.

Additional information

NUTRIM School for Nutrition, Toxicology and Metabolism

Caphri

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Helmink, J., Raaijmakers, L., Rutten, G. et al. Gecombineerde leefstijl interventies in Nederland: ervaringen uit de BeweegKuur. Tijds. gezondheids.wetenschappen 91, 88–90 (2013). https://doi.org/10.1007/s12508-013-0032-5

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12508-013-0032-5

Keywords:

 • combined lifestyle interventions
 • implementation
 • dissemination
 • primary care