Online video gameverslaving: verkenning van een nieuw fenomeen

Steeds vaker spelen Nederlandse jongeren samen met anderen videogames over het internet. Dit is niet altijd zonder risico’s: 3% van de online gamers kan namelijk gezien worden als ‘gameverslaafd’. Ze kunnen er moeilijk mee stoppen, spelen meer dan ze van plan waren, slapen te weinig door het gamen, denken dat ze eigenlijk minder zouden moeten gamen en hun huiswerk lijdt eronder. Vertaald naar alle jongeren gaat het om 1,5% van alle Nederlandse adolescenten tussen de 13 tot en met 16 jaar of 12.000 jongeren. Op basis van deze bevindingen werd een nieuwe vragenlijst ontwikkeld voor het meten van gameverslaving, deVideo game Addiction Test (VAT). De VAT omvat de elementen controleverlies, conflicten, overmatige aandacht, stemmingsbeïnvloeding en onthoudingsverschijnselen. Videogameverslaving hangt samen met verschillende negatieve verschijnselen zoals depressie, eenzaamheid, sociale angst en een meer negatief zelfbeeld. Maar het lijkt er ook op dat het hebben van goede vriendschappen – zowel online als in het echt – mogelijk een beschermende werking heeft.

Abstract

Online video game addiction: exploration of a new phenomena

Dutch adolescents are increasingly playing video games over the internet. This is not without risks: 3% of online gamers can be viewed as ‘game addicted’. They have a hard time quitting, play more than intended, do not get enough sleep, think they should game less, and do not spend enough time on homework. Translated to all Dutch adolescents this indicates that approximately 1.5% of Dutch adolescents in the ages 13 through 16, or 12.000 adolescents, have trouble controlling their online video gaming. We developed a questionnaire to measure videogame addiction. TheVideo game Addiction Test (VAT) comprises loss of control, conflict, preoccupation, mood modification, and withdrawal symptoms. Video game addiction is associated with depression, loneliness, social anxiety, and negative self-esteem. On the other hand, our research shows that having good friendships - online or offline - might play a protective role.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

LITERATUUR

 1. 1

  Huisman A, Eijnden RJJM van den, Garretsen HFL. “Internet addiction” - a call for systematic research. J Substance Use 2001;6:7-10.

  Google Scholar 

 2. 2

  Rooij AJ van. Online video game addiction. Exploring a new phenomenon [PhD Thesis]. Rotterdam: Erasmus University, 2011.

  Google Scholar 

 3. 3

  Rooij AJ van, Schoenmakers TM, Eijnden RJJM van den, Mheen D van de. Compulsive internet use: The role of online gaming and other internet applications. J Adolescent Health. 2010;47:51–7.

  Article  Google Scholar 

 4. 4

  Rooij AJ van, Schoenmakers TM, Vermulst AA, Eijnden RJJM van den, Mheen D van de. Online video game addiction: Identification of addicted adolescent gamers. Addiction. 2011;106:205–12.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 5. 5

  Rooij AJ van, Schoenmakers TM, Eijnden RJJM van den, Vermulst AA, Mheen D van de. Video game Addiction Test (VAT): Validity and psychometric characteristics. [Submitted].

 6. 6

  Rooij AJ van, Schoenmakers TM, Eijnden RJJM van den, Vermulst AA, Mheen D van de. Video game addiction and adolescent psychosocial wellbeing: the role of online and real-life friendship quality. [Submitted].

 7. 7

  Rooij AJ van, Zinn MF, Schoenmakers TM, Mheen D van de. Treating Internet Addiction With Cognitive-Behavioral Therapy: A Thematic Analysis of the Experiences of Therapists. Int J Mental Health Addiction 2012;19:69-82.

  Article  Google Scholar 

 8. 8

  Barnett J, Coulson M. Virtually real: A psychological perspective on massively multiplayer online games. Rev Gen Psychol 2010;4:167-79.

  Article  Google Scholar 

 9. 9

  Bainbridge WS. The scientific research potential of virtual worlds. Science. 2007;317(5837):472-6.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 10. 10

  Rooij AJ van, Schoenmakers TM, Meerkerk G-J, Mheen D van de. Factsheet Monitor Internet en Jongeren. Videogames en Nederlandse jongeren. Rotterdam: IVO, 2008.

  Google Scholar 

 11. 11

  NPD. Extreme Gamers Spend An Average of 45 Hours Per Week Playing Video Games. New Study Profiles Seven Gaming Segments by Key Behavioral Metrics, Usage Patterns and Purchasing Preferences [Internet]. 2008.http://www.npd.com/press/releases/press_080811.html.

 12. 12

  NPD. Extreme gamers spend two full days per week playing video games [Internet]. 2010.http://www.npd.com/press/releases/press_100527b.html.

 13. 13

  Meerkerk G-J, Rooij AJ van, Amadmoestar SS, Schoenmakers TM. Nieuwe Verslavingen in Zicht. Een Inventariserend Onderzoek naar Aard en Omvang van “Nieuwe Verslavingen” in Nederland. Rotterdam: IVO Reeks 63, 2009.

  Google Scholar 

 14. 14

  Ouwehand AW, Wisselink DJ, Kuijpers WGT, Delden EB van, Mol A. Kerncijfers verslavingszorg 2010. Houten: Stichting Informatie Voorziening Zorg, 2011.

  Google Scholar 

 15. 15

  Klink A. Antwoorden van minister Klink op kamervragen van het Kamerlid Bouwmeester over gameverslaving. Den Haag, ministerie van VWS, 2070809970-27 februari 2008.

  Google Scholar 

 16. 16

  Eijnden RJJM van den, Rooij AJ van, Meerkerk G-J. Excessief en Compulsief Internetgebruik. Een Kwalitatieve Analyse. Rotterdam: IVO, 2007.

  Google Scholar 

 17. 17

  Griffiths MD, Hunt N. Dependence on computer games by adolescents. Psychol Reports 1998;82:475-80.

  Article  CAS  Google Scholar 

 18. 18

  Lemmens JS. Gameverslaving. Probleemgebruik herkennen, begrijpen en overwinnen. Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2006.

  Google Scholar 

 19. 19

  Rooij AJ van, Eijnden RJJM van den. Monitor Internet en Jongeren 2006 en 2007. Ontwikkelingen in internetgebruik en de rol van opvoeding. Rotterdam: IVO Reeks 54; 2007.

  Google Scholar 

 20. 20

  Chappell D, Eatough V, Davies MNO, Griffiths MD. EverQuest - It’s Just a Computer Game Right? An Interpretative Phenomenological Analysis of Online Gaming Addiction. Int J Mental Health Addiction 2006;4:205-16.

  Article  Google Scholar 

 21. 21

  Grüsser SM, Thalemann R, Griffiths MD. Excessive computer game playing: Evidence for addiction and aggression? CyberPsychol Behavior 2007;10:290-2.

  Article  Google Scholar 

 22. 22

  Wan C-S, Chiou W-B. Why are adolescents addicted to online gaming? An interview study in Taiwan. CyberPsychol Behavior 2006;9:762-6.

  Article  Google Scholar 

 23. 23

  Block JJ. Issues for DSM-V: Internet addiction. Am J Psychiatry 2008;165:306-7.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 24. 24

  Freeman CB. Internet Gaming Addiction. J Nurse Practitioners 2008;4:42–7.

  Article  Google Scholar 

 25. 25

  Wood RTA. Problems with the concept of video game “addiction”: Some case study examples. Int J Mental Health Addiction 2008;6:69-78.

  Google Scholar 

 26. 26

  Wood RTA. A response to Blaszczynski, Griffiths and Turners’ comments on the paper “Problems with the concept of video game ‘addiction’: Some case study examples”. Int J Mental Health Addiction 2008;6:191-3.

  Article  Google Scholar 

 27. 27

  Charlton JP, Danforth IDW. Distinguishing addiction and high engagement in the context of online game playing. Computers Human Behavior 2007;23:1531-48.

  Article  Google Scholar 

 28. 28

  Shaffer HJ, Hall MN, Bilt JV. “Computer Addiction”: A Critical Consideration. Am J Orthopsychiatry 2000;70:162-8.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 29. 29

  Griffiths MD, Davies MNO, Chappell D. Demographic factors and playing variables in online computer gaming. CyberPsychol Behavior. 2004;7:479-87.

  Article  Google Scholar 

 30. 30

  West R, Hardy A. Theory of addiction. New York: Wiley-Blackwell, 2006.

  Google Scholar 

 31. 31

  Council on Science and Public Health. Emotional and behavioral effects, including addictive potential, of video games. Chigago: American Medical Association, 2007.

 32. 32

  Lee MS, Ko YH, Song HS et al. Characteristics of Internet use in relation to game genre in Korean adolescents. CyberPsychol Behavior 2007;10:278-85.

  Article  Google Scholar 

 33. 33

  Rehbein F, Psych G, Kleimann M, Mediasci G, Mößle T. Prevalence and risk factors of video game dependency in adolescence: Results of a German nationwide survey. CyberPsychol Behavior Soc Networking 2010;13:269-77.

  Article  Google Scholar 

 34. 34

  Kuss DJ, Griffiths MD. Internet gaming addiction: a systematic review of empirical research. Int J Mental Health Addiction 2011;16;1-19.

  Google Scholar 

 35. 35

  Griffiths MD. Internet Addiction - Time to be Taken Seriously? Addiction Res Theory 2000;8:413-8.

  Article  Google Scholar 

 36. 36

  Byun S, Ruffini C, Mills JE et al. Internet Addiction: Metasynthesis of 1996–2006 Quantitative Research. CyberPsychol Behavior 2009;12:203.

  Article  Google Scholar 

 37. 37

  Douglas AC, Mills JE, Niang M et al. Internet addiction: Meta-synthesis of qualitative research for the decade 1996-2006. Computers Human Behavior. 2008;24:3027-44.

  Article  Google Scholar 

 38. 38

  Meerkerk G-J, Van den Eijnden RJJM, Vermulst AA, Garretsen HFL. The compulsive internet use scale (CIUS): Some psychometric properties. CyberPsychol Behavior. 2009;12:1-6.

  Article  Google Scholar 

 39. 39

  Griffiths MD. Does Internet and Computer “Addiction” Exist? Some Case Study Evidence. CyberPsychol Behavior 2000;3:211-8.

  Article  Google Scholar 

 40. 40

  Ko C-H, Yen J-Y, Chen S-H, Yang M-J, Lin H-C, Yen C-F. Proposed diagnostic criteria and the screening and diagnosing tool of Internet addiction in college students. 2009;50(4):378–84.

  Google Scholar 

 41. 41

  Tao R, Huang X, Wang J, Zhang H, Zhang Y, Li M. Proposed diagnostic criteria for internet addiction. Addiction 2010;105:556-64.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 42. 42

  Young KS. Caught in the net: How to recognize the signs of Internet addiction – and a winning strategy for recovery. New York: Wiley, 1998.

  Google Scholar 

 43. 43

  Griffiths MD. A “components” model of addiction within a biopsychosocial framework. J Substance Use 2005;10:191-7.

  Article  Google Scholar 

 44. 44

  American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV TR). 4th ed. Washington DC: American Psychiatric Association; 2000.

 45. 45

  O’Brien CP. Commentary on Tao et al. (2010): Internet addiction and DSM-V. Addiction 2010;105:565.

  Article  Google Scholar 

 46. 46

  Caplan SE. Theory and measurement of generalized problematic Internet use: A two-step approach. Computers Human Behavior 2010;26:1089-97.

  Article  Google Scholar 

 47. 47

  Eijnden RJJM van den, Meerkerk G-J, Vermulst AA, Spijkerman R, Engels RCME. Online communication, compulsive internet use, and psychosocial well-being among adolescents: A longitudinal study. Develop Psychol 2008;44:655-65.

  Article  Google Scholar 

 48. 48

  Meerkerk G-J, Eijnden RJJM van den, Garretsen HFL. Predicting compulsive internet use: It’s all about sex! CyberPsychol Behavior. 2006;9:95-103.

  Article  Google Scholar 

 49. 49

  Mehroof M, Griffiths MD. Online gaming addiction: The role of sensation seeking, self-control, neuroticism, aggression, state anxiety, and trait anxiety. CyberPsychol Behavior Soc Networking 2010;13:313-6.

  Article  Google Scholar 

 50. 50

  Gentile D. Pathological video-game use among youth ages 8 to 18: A national study. Psychol Sci. 2009;20:594-602.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 51. 51

  Lemmens JS, Valkenburg PM, Peter J. Development and validation of a game addiction scale for adolescents. Media Psychol 2009;12:77-95.

  Article  Google Scholar 

 52. 52

  Valkenburg PM, Peter J. Online communication and adolescent well-being: Testing the stimulation versus the displacement hypothesis. J Computer Mediated Commun 2007;12:1169-82.

  Article  Google Scholar 

 53. 53

  Rooij AJ van, Meerkerk G-J, Schoenmakers TM, Griffiths MD, Mheen D van de. Video game addiction and social responsibility. Addiction Res Theory 2010;18:489-93.

  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Additional information

Correspondentieadres

A.J. van Rooij, IVO Addiction Research Institute, Heemraadsingel 194, 3021 DM Rotterdam, tel. 010-4253366, e-mail: rooij@ivo.nl

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

van Rooij, A., Schoenmakers, T., van den Eijnden, R. et al. Online video gameverslaving: verkenning van een nieuw fenomeen. Tijds. gezondheids.wetenschappen 90, 420–426 (2012). https://doi.org/10.1007/s12508-012-0146-1

Download citation

Trefwoorden:

 • videogameverslaving
 • gedragsverslaving
 • internet verslaving
 • psychosociale gezondheid
 • adolescenten

Keywords:

 • video game addiction
 • online video games
 • addiction-like behavioral disorders
 • internet addiction
 • compulsive internet use
 • adolescents