Het Minnesota Model

Een waardevolle aanvulling op de Nederlandse verslavingszorg?

In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een literatuurstudie naar het Minnesota Model en worden deze geplaatst in het licht van recente tendensen in de verslavingszorg: bereikbaarheid van de zorg, diversificering van doelgroepen en professionalisering van interventies. In dit artikel wordt gepleit voor een breed, gedifferentieerd, bewezen effectief aanbod in de verslavingszorg, omdat dit de mogelijkheid geeft om de matchingseffecten tussen cliënten en behandeling te optimaliseren. Hiervoor is diversiteit in behandeldoelen en -methoden nodig. Het in opkomst zijnde Minnesota Model lijkt een waardevolle aanvulling op het huidige aanbod van de Nederlandse verslavingszorg.

Abstract

The Minnesota Model: a useful addition to Dutch addiction care?

In this article we present the results of the literature study and put them in the light of recent developments in addiction care: accessibility of addiction treatment, diversification of target groups and professionalization of interventions. In this article it is advocated that there should be a broad, differentiated, evidence-based supply of addiction treatment, because this offers the opportunity to optimize the matching effects between clients and different treatments. Diversity in treatment goals and methods is, therefore, needed. The upcoming Minnesota Model can be seen a valuable expansion of the current supply of the Dutch addiction treatment system.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

 1. 1

  Ouwehand A, Kuijpers W, Wisselink D, Van Delden E. Kerncijfers verslavingszorg 2006. Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Houten: Stichting Informatie Voorziening Zorg, 2007.

  Google Scholar 

 2. 2

  Waltman D. Key ingredients to effective addictions treatment. J Subst Abuse Treat 1995;12:429–439.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 3. 3

  Emmelkamp P, Vedel E. Alcohol- en drugsverslaving. Een gids voor effectief gebleken behandelingen. Amsterdam: Nieuwezijds, 2007.

  Google Scholar 

 4. 4

  Berglund M, Johnsson E, Thelander S. Treating alcohol and drug Abuse, an evidence-based review. Weinheim: Wiley-VCH, 2003.

  Google Scholar 

 5. 5

  Hester R, Miller W. Handbook of alcoholism treatment approaches. effective alternatives. Boston: Pearson Education, 2003.

  Google Scholar 

 6. 6

  American Psychiatric Association Practice Guidelines. Practice guideline for the treatment of patients with substance use disorders: alcohol, cocaine, opioids. Arlington: Am Psychiatric Press, 2006.

  Google Scholar 

 7. 7

  Van den Brink W, Van Bueren L, Drenthen A et al. Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol (Concept). Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, CBO, Trimbos-instituut, 2007.

  Google Scholar 

 8. 8

  Kownacki R, Shadish W. Does Alcoholics Anonymous work? The results from a meta-analysis of controlled experiments. Subst Use Misuse 1999;34:1897–1916.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 9. 9

  Tonigan J, Toscova R, Miller W. Meta-analysis of the literature on Alcoholics Anonymous: Sample and study characteristics moderate findings. J Stud Alcohol 1996;57:65–72.

  PubMed  CAS  Google Scholar 

 10. 10

  Anderson D, McGovern J, DuPont R. The origins of the Minnesota model of addiction treatment - a first person account. J Addict Dis 1999;18:107–114.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 11. 11

  Corveleyn J, Van Limbergen S. Het Minnesota-model: een stappenbenadering van verslavingsproblematiek. Tijdschr Psychotherapie 2001;27:347–365.

  Google Scholar 

 12. 12

  Leane M, Powell F. Courage to change, an evaluation of an Irish addiction programme. Cork: University college, The social policy unit, 1994.

  Google Scholar 

 13. 13

  Lindeman R. The efficacy of the twelve steps of Alcoholics Anonymous in the treatment of alcoholism. J Psychoactive Drugs 1993;25:337–340.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 14. 14

  Walsh D, Hingson RW, Merrigan DM et al. A randomized clinical trial of treatment options for alcohol abusing workers. N Engl J Med 1991;325:775–782.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 15. 15

  Autrique M, Vanderplasschen W, Pham T, Broekaert E, Sabbe B. Evidence-based werken in de verslavingszorg : een stand van zaken. Gent: Academia Press, 2007.

  Google Scholar 

 16. 16

  Miller WR, Wilbourne PL. Mesa Grande: a methodological analysis of clinical trials of treatments for alcohol use disorders. Addiction 2002;97:265–277.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 17. 17

  Project MATCH Research Group. Matching alcoholism treatments to client heterogeneity: Project MATCH posttreatment drinking outcomes. J Stud Alcohol 1997;58:7–29.

  Google Scholar 

 18. 18

  Project MATCH Research Group. Matching alcoholism treatments to client heterogeneity: treatment main effects and matching effects on drinking during treatment. J Stud Alcohol 1998:59:631–639.

  Google Scholar 

 19. 19

  Project MATCH Research Group. Matching alcoholism treatments to client heterogeneity: Project MATCH three-year drinking outcomes. Alcohol Clin Exp Res 1998;22:1300–1311.

  Article  Google Scholar 

 20. 20

  Gageldonk A van, Ketelaar T, Laar M van. Hulp bij probleemgebruik van drugs. Wetenschappelijk bewijs voor werkzaamheid of effectiviteit van interventies in de verslavingszorg. Actualisering van de NDM achtergrondstudie uit 2004. Utrecht: Trimbos-instituut, 2006.

  Google Scholar 

 21. 21

  Ferri M, Amato L, Davoli M. Alcoholics Anonymous and other 12-step programmes for alcohol dependence. Cochrane Database System Rev 2006;3:1–22.

  Google Scholar 

 22. 22

  Rietdijk E. Literatuurstudie. Effectiviteit van cognitieve gedragstherapie bij verslaving: een review van de empirische evidentie. In: Wildt W de (red). Achilles. Leefstijltraining 2. Alcohol, middelengebruik, gokken. Handleiding voor de trainer. Amsterdam: Boom, 2002.

  Google Scholar 

 23. 23

  Galanter M. Network Therapy for alcohol and drug abuse. New York: Guilford Press, 1993.

  Google Scholar 

 24. 24

  Moos R. Theory-based active ingredients of effective treatments for substance use disorders. Review. Drug Alcohol Depend 2007;88:109–121.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 25. 25

  O’Farrell T, Fals-Stewart W. Behavioral couples and family therapy for substance abusers. Curr Psychiatry Rep 2002;4:371–376.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 26. 26

  Fals-Stewart W, O’Farrell T, Birchler G. Behavioral couples therapy for substance abuse: Rationale, methods, and findings. Sci Pract Perspect 2004;2:30–41.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 27. 27

  Miller WR, Meyers RJ, Tonigan JS. Engaging the unmotivated in treatment for alcohol problems: a comparison of three strategies for intervention through family members. J Consult Clin Psychol 1999;67:688–697.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 28. 28

  McKay J. Effectiveness of continuing care interventions for substance abusers. Implications for the study of long-term treatment effects. Evaluation Rev 2001;25:211–232.

  Article  CAS  Google Scholar 

 29. 29

  Verster A. Literatuurstudie. In: Wildt Wde (red). Nazorg na deeltijd en klinische behandeling. Utrecht: GGZ Nederland, Jellinek, 2005.

  Google Scholar 

 30. 30

  Geelen K. Zelfhulpgroepen en 12 stappen-programma’s. Literatuurstudie. Utrecht: GGZ Nederland, 2003.

  Google Scholar 

 31. 31

  Geelen K, Gottmer P, Schreurs H, Thijs A. Onbenutte mogelijkheden. Handleiding voor de aansluiting tussen verslavingszorg en zelfhulpgroepen. Utrecht: GGZ Nederland, Novadic-Kentron, 2004.

  Google Scholar 

 32. 32

  Ouimette P, Moos R, Finney J. Influence of outpatient treatment and 12-step group involvement on one-year substance abuse treatment outcomes. J Stud Alcohol 1998;59:513–522.

  PubMed  CAS  Google Scholar 

 33. 33

  Cook C. Addiction and spirituality. Addiction 2004;99:539–551.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 34. 34

  Tonigan J, Miller W, Schermer C. Atheists, agnostics and Alcoholics Anonymous. J Stud Alcohol 2002;63:534–541.

  PubMed  Google Scholar 

 35. 35

  Winzelberg A, Humphreys K. Should patients’ religiosity influence clinicians’ referral to 12-step self-help groups? Evidence from a study of 3,018 male substance abuse patients. J Consult Clin Psychol 1999;67:790–794.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 36. 36

  Zemore S. A role for spiritual change in the benefits of 12-step involvement. Alcohol Clin Exp Res 2007;31:76–79.

  Article  Google Scholar 

 37. 37

  Geppert C, Bogenschutz M, Miller W. Development of a bibliography on religion, spirituailty and addictions. Drug Alcohol Rev 2007;26:435–436.

  Article  Google Scholar 

 38. 38

  Borsjes M, Eerd I van, Sisselaar A, Verhaar B, Vink M. In de geest van … Cliënten over levensbeschouwing. Amsterdam: Amsterdams Patiënten- en Consumentenplatform, 2001.

  Google Scholar 

 39. 39

  Tjaden B, Koeter M, Brink W van den, Vertommen H. De invloed van signatuur van de behandelinstelling op drop-out: een onderzoek bij drie typen verslavingszorginstellingen. Tijdschr Psych 2005;47:7–17.

  Google Scholar 

 40. 40

  Schippers G, Roemer J. Redactioneel. Tijdschr Verslavingsvr (themanummer spiritualiteit) 2007;3(3):2–4.

  Google Scholar 

 41. 41

  Goossensen A. Logica en liefde in de verslavingszorg. De behandelrelatie als basis voor zorgvernieuwing. Rotterdam: InHolland, 2008.

  Google Scholar 

 42. 42

  Wolff N. Randomised trials of socially complex interventions: promise or peril? J Health Serv Res Policy 2001;6:123–126.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 43. 43

  Andréasson S, Parmander M, Allebeck P. A trial that failed, and the reasons why: comparing the Minnesota model with outpatient treatment and non-treatment for alcohol disorders. Scand J Soc Med 1990;18:221–224.

  PubMed  Google Scholar 

 44. 44

  Cook C. The Minnesota Model in het management of drug and alcohol dependency: miracle, method or myth? Part II. Evidence and Conclusions. Br J Addict 1988;83:735–748.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 45. 45

  Stinchfield R, Owen P. Hazelden’s model of treatment and its outcome. Addict Behaviors 1998;23:1–15.

  Article  Google Scholar 

 46. 46

  Chi FW et al. Twelve-Step affiliation and 3-year substance use outcomes among adolescents: social support and religious service attendance as potential mediators. Addiction 2009;104:927–939.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 47. 47

  Winters K, Stinchfield R, Opland E, Weller C, Latimer W. The effectiveness of the Minnesota Model approach in the treatment of adolescent drug abusers Addiction 2000;95:601–612.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 48. 48

  Grønbæk M, Nielsen B. A randomized controlled trial of Minnesota day clinic treatment of alcoholics. Addiction 2007;102:381–388.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 49. 49

  Keso L, Salaspuro M. Inpatient treatment of employed alcoholics: A randomized clinical trial on Hazelden-type and traditional treatment. Alcohol Clin Exp Res 1990;14:584–589.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 50. 50

  Sekera E, d’Epagnier C, Danis D. Treatment of chemically dependent patients: a program based on the Minnesota Model. Revue Médicale Suisse Romande 2005;1:1745–1749.

  CAS  Google Scholar 

 51. 51

  Christo Research Systems. Outcomes for Dutch patients at Castle Craig Hospital. Londen: Castle Craig Hospital, Christo Research Systems, 2003.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Snoek, A., van der Poel, A. & van de Mheen, D. Het Minnesota Model. Tijds. gezondheids.wetenschappen 89, 166–172 (2011). https://doi.org/10.1007/s12508-011-0057-6

Download citation

Trefwoorden:

 • Minnesota Model
 • verslavingszorg
 • literatuurstudie

Keywords:

 • Minnesota Model
 • addiction treatment
 • literature study