Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 2, pp 20–20 | Cite as

Antwoorden

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennisquiz
  • 7 Downloads

Samenvatting

Patiënten met een burn-out die op het moment van de diagnose niet verzuimen, wordt aangeraden (gedeeltelijk) te blijven werken. In de crisisfase zijn de volgende hersteltaken belangrijk: acceptatie, rust, ontspanning en dagstructurering. Een beperkte periode van rust kan goed zijn, maar meestal is (gedeeltelijk) blijven participeren beter voor het gevoel van controle en herstel van functioneren. Rust zorgt bij burn-out vaak voor een tijdelijke verslechtering. In de crisisfase kan eventueel symptomatisch medicatie worden voorgeschreven gedurende maximaal twee weken, bijvoorbeeld slaapmedicatie bij ernstige slaapproblemen. Medicatie lost de problemen echter niet op, bovendien bestaat de kans op verslaving.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations