Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 3, pp 38–39 | Cite as

Lezen/kijken/zoeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Lezen/kijken/zoeken
  • 10 Downloads

Samenvatting

Dit boek is geschreven voor alle volwassenen die ervoor openstaan om te leren van de wijsheid en ervaringen die ouderen hebben opgedaan in hun leven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations