Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 3, pp 24–27 | Cite as

Positieve benadering bij leefstijladviezen werkt

  • Sietsche van Gunst
Interview
  • 22 Downloads

Samenvatting

Net als alle andere praktijkondersteuners in de huisartsenzorg geeft Jacqueline van der Gouw, praktijkondersteuner in gezondheidscentrum De Heeze in Apeldoorn, veel leefstijladviezen. Ook zij ervaart dat er altijd mensen zijn bij wie de adviezen geen effect hebben. Haar ervaring is dat een andere benaderingswijze van de patiënt, maar ook van jezelf, het verschil kan maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Sietsche van Gunst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations