Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 3, pp 34–37 | Cite as

Huidafwijkingen bij diabetes

  • Johan Toonstra
Educatie
  • 20 Downloads

Samenvatting

Huidafwijkingen komen veel voor bij patiënten met diabetes, naar schatting bij 30 tot 50 procent van hen. Dermatoloog Johan Toonstra beschrijft in een drieluik om welke huidafwijkingen het gaat. In het eerste deel behandelde hij diabetische angiopathie en neuropathie. In dit tweede deel komen aan bod: complicaties van de behandeling en andere huidaandoeningen. In het derde deel volgen de resterende huidaandoeningen.

Literatuur

  1. De literatuurlijst is kosteloos op te vragen bij het secretariaat van TPO De Praktijk. Mail naar: tpodepraktijk@bsl.nl.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Johan Toonstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations