Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 3, pp 5–7 | Cite as

Journaal

  • Bohn Stafleu van Loghum
Journaal
  • 5 Downloads

Samenvatting

Een op de vier palliatieve patiënten krijgt op de dag van overlijden nog preventieve medicatie zoals bloedverdunners of cholesterolverlagers. Dat blijkt uit recent onderzoek van enkele Nederlandse umc’s onder 179 palliatieve patiënten die in het ziekenhuis, het hospice of thuis stierven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations