Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 2, pp 30–33 | Cite as

LESA Geneesmiddelen en Verkeersveiligheid

  • Petra Dijkstra
Kennis
  • 11 Downloads

Samenvatting

De LESA Geneesmiddelen en Verkeersveiligheid beschrijft de verantwoordelijkheden en taken bij het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Deze LESA is het resultaat van overleg tussen huisartsen en apothekers.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Petra Dijkstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations