Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 2, pp 26–27 | Cite as

De POH-s wordt POH

Waarom een s minder meer ruimte geeft
 • De Expertgroep Transitie POH
Professie
 • 9 Downloads

Samenvatting

Met het verschijnen van het nieuwe functieprofiel POH op 20 april 2017 verdween de toevoeging ‘s’ van somatiek achter de functienaam POH. De Expertgroep die het functieprofiel voorbereidde, geeft in dit artikel een toelichting op dat besluit.

Literatuur

 1. 1.
  LHV/NHG. Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Utrecht: LHV/NHG, 2016. www.tkv2022.nl.
 2. 2.
  Huber MAS, Knottnerus JA, Green L, et al. How should we define health? BMJ 2011;343:235.Google Scholar
 3. 3.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • De Expertgroep Transitie POH
  • 1
 1. 1.Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

Personalised recommendations