Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 2, pp 14–16 | Cite as

Omgaan met moeilijke mensen

  • Pieternel Dijkstra
Vaardigheden

Samenvatting

Een praktijkondersteuner of -verpleegkundige moet niet alleen over medische vaardigheden beschikken. Ook communicatie en andere persoonlijke vaardigheden zijn essentieel in het vak. In deze serie vertelt psycholoog Pieternel Dijkstra over deze belangrijke vaardigheden. Dit tweede deel gaat over omgaan met moeilijke mensen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Pieternel Dijkstra
    • 1
  1. 1.Psycholoog, schrijfster, onderzoekster en docent

Personalised recommendations