Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 2, pp 34–37 | Cite as

Huidafwijkingen bij diabetes

  • Johan Toonstra
Educatie
  • 27 Downloads

Samenvatting

Huidafwijkingen komen veel voor bij patiënten met diabetes, naar schatting bij zo’n 30 tot 50 procent. Dermatoloog Johan Toonstra beschrijft in een tweeluik om welke huidafwijkingen het gaat. In dit eerste deel behandelt hij zowel diabetische angiopathie en neuropathie als huidinfecties bij diabetes. In het volgende nummer komen in deel twee aan bod: complicaties van de behandeling en overige huidaandoeningen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Johan Toonstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations