Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 2, pp 28–28 | Cite as

Apathie bij ouderen voorbode van dementie

  • Lidewij Broekhuizen
Onderzoek
  • 66 Downloads

Samenvatting

Bij vergeetachtigheid of gedragsveranderingen denken we vaak aan dementie. Maar apathie, iets waar mensen vaak niet zelf mee komen, is ook een mogelijke voorbode van dementie.

Literatuur

  1. Van Dalen JW, Van Wanrooij LL, Moll van Charante EP, et al. Apathy is associated with incident dementia in community-dwelling older people. Neurology 2018;90:e82-e89.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lidewij Broekhuizen
    • 1
  1. 1.Redactielid TPO De Praktijk en huisarts

Personalised recommendations