Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 2, pp 38–39 | Cite as

LEZEN/KIJKEN/ZOEKEN

  • Bohn Stafleu van Loghum
Lezen/kijken/zoeken
  • 19 Downloads

Samenvatting

Het Leerboek geriatrie is ingedeeld in drie delen: ‘veroudering en de geriatrische werkwijze’, ‘geriatrische syndromen’ en ‘ouderenpsychiatrie’. In het eerste deel beschrijven de auteurs het begrip veroudering en ‘de geriatrische patiënt’ en behandelen zij de belangrijkste aspecten van de anamnese en het lichamelijk onderzoek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations