Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 2, pp 4–4 | Cite as

Meer dan meetwaarden alleen

  • Sietsche van Gunst
Redactioneel
  • 59 Downloads

Samenvatting

Mevrouw De Jong is 56 jaar en heeft sinds vier jaar diabetes. Daarvoor wordt ze behandeld met metformine. Mevrouw De Jong is 1,67 m lang en weegt 82 kg. Ze heeft een hoge bloeddruk die ook met medicatie wordt behandeld. Regelmatig komt ze bij de praktijkondersteuner op controle, steeds vergezeld van haar man.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Sietsche van Gunst
    • 1
  1. 1.Kernredactielid TPO De Praktijk

Personalised recommendations