Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 8, Issue 1, pp 18–21 | Cite as

Systematische zorg voldoet beter aan behoeften ouderen

 • Marijke Boorsma
Beschouwing
 • 414 Downloads

Bij de toenemende vergrijzing is huisartsenzorg de sleutel tot doelmatige zorgverlening. Maar die ouderenzorg kent belangrijke knelpunten: het is voor de huisarts moeilijk om gezondheidsrisico’s van ouderen op te sporen en om proactief te werken. In de ouderenzorg werkt men niet systematisch en daardoor onderkennen hulpverleners de zorgbehoeftes van ouderen onvoldoende: men gaat nog te veel voorbij aan de eigen regie en wensen van de ouderen. De ouderen zelf ervaren vaak te weinig samenhang in de zorg.

Van september 2010 tot 1 november 2012 werkten 35 huisartsenpraktijken mee aan Het Transitieproject, uitgeschreven door het VUmc in opdracht van het Nationaal Programma Ouderen. In dit project vormen huisarts en praktijkondersteuner samen een kernteam in de complexe zorg; de praktijkondersteuner als generalist coördineert. Beoordelings- en observatie-instrument RAIview levert een totaaloverzicht van de lichamelijke, geestelijke en sociale situatie van de oudere. De praktijkondersteuner...

Literatuur

 1. 1.
  Gercama AJ, Van Der Horst HE, Stalman W. Van spil tot regisseur. Med Contact 2007:62:1603-5.Google Scholar
 2. 2.
  LHV. Huisartsenzorg 2010-2014 Landelijke Huisartsen Vereniging [position paper]. Utrecht: LHV, 2010.Google Scholar
 3. 3.
  Bodenheimer T, Wagner EH, Grumbach K. Improving primary care for patients with chronic illness: The chronic care model, Part 2. JAMA 2002;288:1909-14.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Raiche M, Hebert R, Dubois MF. PRISMA-7: A case-finding tool to identify older adults with moderate to severe disabilities. Arch Gerontol Geriatr 2008;47:9-18.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Hoogendijk EO, Van Der Horst HE, Deeg DJ, Frijters DH, Prins BA, Jansen AP, et al. The identification of frail older adults in primary care: Comparing the accuracy of five simple instruments. Age Ageing 2012 Oct 28. [Epub ahead of print].Google Scholar
 6. 6.
  Boorsma M, Frijters DHM, Knol DL, Ribbe ME, Nijpels G, Van Hout HPJ. Multidisciplinair zorgmodel in verzorgingshuizen. Huisarts Wet 2012;55:160-5.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
 8. 8.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • Marijke Boorsma
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations