Advertisement

Verslaving

, Volume 13, Issue 1, pp 26–32 | Cite as

Flakka: de zomerhype van 2016

  • Raymond J. M. NiesinkEmail author
  • Sander Rigter
Middelen

Inleiding

In juni 2016 meldde de politie in Drenthe benaderd te zijn door de regionale ambulance, in verband met een verwarde en zeer agressieve 39-jarige man. De man zou onder invloed zijn geweest van flakka. Meerdere agenten en ambulancemedewerkers kwamen eraan te pas om hem in bedwang te houden.

Enkele dagen daarvoor was in een tv-programma aandacht besteed aan deze nieuwe drug. Ook het interne drugsnetwerk van de politie had een filmpje geplaatst over de desastreuze gevolgen van het gebruik van flakka in de Verenigde Staten. Na inname van de drug worden gebruikers agressief, volkomen onhandelbaar en gaan zich gaan gedragen als ‘Hulk Zombies’.

Door een medewerker van het Trimbos-instituut werd gevraagd om restmateriaal van de drug (pillen, poeders, capsules) voor analyse op te sturen naar het Trimbos-instituut, ook werd gevraagd eventueel biologisch materiaal (bloed, urine) te laten analyseren door RIVM, OLvG of NFI.

De media pakten dit eerste bericht over flakka in Nederland gretig...

Literatuur

  1. EMCDDA (2016). Report on the risk assessment of 1‑phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α‑PVP) in the framework of the Council Decision on new psychoactive substances. Luxembourg: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.Google Scholar
  2. Koning, R., & Niesink, R. (2013). Nieuwe psychoactieve stoffen (NPS): niets nieuws onder de zon. Verslaving, 1, 47–59.CrossRefGoogle Scholar
  3. Krul, J., & Sannen, A. (2016). Factsheet opwindingsdelier. Informatie voor politie, beveiliging en hulpverlening. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
  4. Niesink, R. J., Brunt, T. M., & Croes, E. A. (2015). Ecstasy: PMMA, MDMA en hooggedoseerde pillen. Verslaving, 11, 89–102.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations