Advertisement

Verslaving

, Volume 12, Issue 3, pp 154–168 | Cite as

Meten van ‘verslavingsernst’ in de praktijk van de verslavingszorg

Evaluatie van een operationalisatie
 • Ruud J. T. RuttenEmail author
 • Theo G. Broekman
 • Gerard M. Schippers
Artikel
 • 273 Downloads

Samenvatting

Met ernst van de verslaving kan zowel de omvang van het gebruik en de moeite dat te beheersen, als de gevolgschade die het heeft worden aangeduid. We werken aan de hand van de literatuur aspecten van het begrip nader uit. Verslavingsernst wordt onder andere gehanteerd bij de toewijzing van zorg. In Nederland wordt daarvoor in veel gevallen de operationalisatie gebruikt die wordt gesuggereerd in de MATE. We onderzoeken de adequaatheid van deze operationalisatie. We verzamelen overwegingen van triagisten bij het nemen van zorgzwaartebeslissingen in de praktijk van de zorg, die afwijken van het aan de hand van de MATE-scores gegenereerde zorgzwaarteadvies volgens de door Resultaten Scoren geadviseerde beslisboom. We ontwerpen een alternatieve operationalisatie van verslavingsernst. Deze komt voor een belangrijk deel aan die overwegingen tegemoet, maar blijkt in het onderzochte cohort niet tot grotere overeenstemming te leiden tussen zorgzwaarteadviezen en de praktijkbeslissingen van de triagisten. Nadere evaluatie en validatie aan de hand van feitelijke zorgconsumptie na indicatiestelling en uiteindelijke behandelresultaten is noodzakelijk.

Measuring ‘addiction severity‘ in the practice of addiction

Evaluation of an operationalization

Abstract

Addiction severity refers to the extent of heavy use and lack of self-control, as well as to the amount of consequential health and social issues. We explored the concept in more detail on the basis of the relevant literature. Addiction severity is used in the allocation of health care. In the Netherlands in many cases the operationalization which is used is suggested by the MATE. We examined the adequacy of this operationalization. We collected considerations of triagists whose decisions in care level in practice differ from those generated the MATE scores according to the decision tree recommended in the national guidelines. We designed an alternative operationalization of addiction severity. This largely addressed those concerns, but appears not to lead to larger convergence in the investigated cohort between intensity of care advice and practical decisions of the triagists. We therefore recommend not to yet change the operationalization suggested by the MATE.

Literatuur

 1. Bradley, K. A., & Rubinsky, A. D. (2013). Why not add consumption measures to current definitions of substance use disorders? Commentary on Rehm et al. ‘Defining substance use disorders: do we really need more than heavy use? Alcohol, 48, 642–643.CrossRefGoogle Scholar
 2. Conway, K. P., Levy, J., Vanyukov, M., Chandler, R., Rutter, J., Swan, G. E., & Neale, M. (2010). Measuring addiction propensity and severity: the need for a new instrument. Drug and Alcohol Dependence, 111, 4–12.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 3. Helzer, J. E., Bucholz, K. K., & Gossop, M. (2007). A dimensional option for the diagnosis of substance dependence in DSM-V. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 16, 24–S33.CrossRefGoogle Scholar
 4. Keyes, K. M., Krueger, R. F., Grant, B. F., & Hasin, D. S. (2011). Alcohol craving and the dimensionality of alcohol disorders. Psychological Medicine, 41, 629.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Langenbucher, J. W., Labouvie, E., Martin, C. S., Sanjuan, P. M., Bavly, L., Kirisci, L., & Chung, T. (2004). An application of item response theory analysis to alcohol, cannabis, and cocaine criteria in DSM-IV. Journal of Abnormal Psychology, 113, 72.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. O’Brien, C. (2011). Addiction and dependence in DSM-V. Addiction, 106, 866–867.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Rehm, J., Marmet, S., Anderson, P., Gual, A., Kraus, L., Nutt, D. J., & Gmel, G. (2013). Defining substance use disorders: do we really need more than heavy use? Alcohol and Alcoholism, 48, 633–640.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Saha, T. D., Chou, S. P., & Grant, B. F. (2006). Toward an alcohol use disorder continuum using item response theory: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Psychological Medicine, 36, 931–942.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Saha, T. D., Stinson, F. S., & Grant, B. F. (2007). The role of alcohol consumption in future classifications of alcohol use disorders. Drug and Alcohol Dependence, 89, 82–92.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 10. Schippers, G. M. (2002). Bouwstenen voor een evidence-based indicatiestelling in de verslavingszorg. In W.A.J.M. de Wildt e.a. (red.), Intake module. Indicatiestelling en trajecttoewijzing. Utrecht: Resultaten Scoren.Google Scholar
 11. Schippers, G.M., Broekman, T.G., & Buchholz, A. (2011). MATE 2.1 Handleiding en protocol. Nederlandse bewerking: G.M. Schippers & T.G.F. Broekman. Nijmegen: Bêta BoekenGoogle Scholar
 12. Schippers, G. M., Broekman, T. G., Koeter, M. W., & Brink, W. van den (2004). The addiction severity index as a first generation instrument: commentary on ‘studies of the reliability and validity of the ASI’ by K. Mäkelä. Addiction, 99, 416–417.CrossRefGoogle Scholar
 13. Schippers, G. M., Broekman, T., & Buchholz, A. (2007). MATE 2.1. Handleiding en protocol. Nijmegen: Bureau Bêta.Google Scholar
 14. Schippers, G. M., Broekman, T. G., Buchholz, A., Koeter, M. W., & Brink, W. van den (2010). Measurements in the Addictions for Triage and Evaluation (MATE): an instrument based on the World Health Organization family of international classifications. Addiction, 105, 862–871.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. West, R. (2013). Models of addiction. Lissabon: Publications Office European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.Google Scholar
 16. Wildt, W. A. de, Lehert, P., Schippers, G. M., Nakovics, H., Mann, K., & Brink, W. van den (2005). Investigating the structure of craving using structural equation modeling in analysis of the obsessive-compulsive drinking scale: a multinational study. Alcoholism-Clinical and Experimental Research, 29, 509–516.Google Scholar
 17. Wildt, W. A. J. M. de, Schramade, M. H., Boonstra, M., & Bachrach, C. (2002). Intake module. Indicatiestelling en trajecttoewijzing. Utrecht: Resultaten Scoren.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Ruud J. T. Rutten
  • 1
  Email author
 • Theo G. Broekman
  • 2
 • Gerard M. Schippers
  • 2
 1. 1.DeventerNederland
 2. 2.NijmegenNederland

Personalised recommendations